2019. augusztus  26., hétfő, Izsó
   
SZIGETHI Gyula Mihály
SZIGETHI Gyula Mihály

Marosvásárhely, 1758 – Székelyudvarhely, 1837. március 3.

ÉLETRAJZ

Drámaíró, Székelyudvarhely neves helytörténeti írója, a Székelyudvarhelyi Református Kollégium bölcsészeti tanára.

Tanulmányait szülővárosában, majd Marburgban, Göttingenben, Stuttgartban és Bécsben végezte. Költségeink egy részét gr. Bethlen Sándor fedezte, ugyanis az ő fiainak nevelője volt. A Bethlen családtól gróf Teleki József családjához került nevelőnek, majd 1797-ben Teleki József halála után foglalhatta el a neki felajánlott bölcsészeti tanszéket a székelyudvarhelyi kollégiumban, ahol huszonhat évig tanított.
Tanári munkássága is kiemelkedő, számos reform fűződik a nevéhez, új tantárgyak (irodalomtörténet, irodalomkritika, statisztika, politika, törvényismeret) oktatását kezdeményezte, a felvilágosodás nyelvművelő programjának szellemében szorgalmazta, majd 1801-ben megalapította Székelyudvarhelyen „ a világi jellegű diákszínjátszás kezdetét jelentő" „Játzdó-Színt". Szigethi így vall erről: „Állítottunk az oskolában fel egy Jádzó-Színt is, mely lenne az ifjúság gyakoroltatásának s maga viselete formálásának helye".

Nyomtatásban megjelent munkái: Nemes Udvarhely–Szék Rósáskert (1825), Székely –Udvarhely, a nemes székely Nemzet Anyavárosának leírása (1828), Nemes Udvarhely- Szék statisztikai leírása (1831), Udvarhelyszék (1838).

A Székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Szigethi Gyula Mihály 37 kéziratos könyvét őrzi, köztük drámákat is. Legjelentősebb kéziratos drámája a Százszor-Szép. Tartalmaznak a kötetek tanári kurzusokat, tudományos és irodalmi kérdéseket taglaló értekezéseket, jegyzeteket a nyelvről, a kollégium rövid történetét összefoglaló munkát, alkalmi költeményeket, családi feljegyzéseket valamint drámafordításokat és alkotásokat, melyek mind Szigethi Gyula Mihály nagy tudásáról, széleskörű műveltségéről, sokoldalú érdeklődéséről tesznek tanúbizonyságot.

MŰVEI

 

Nyomtatásban megjelent munkái:
  • Nemes Udvarhely–Szék Rósáskert. In: Tudományos Gyűjtemény, XI., 1925.
  • Székely –Udvarhely, a nemes székely Nemzet Anyavárosának leírása. In: Felső-Magayrországi Minerva, 1828. 5. füzet.
  • Nemes Udvarhely- Szék statisztikai leírása.Nemzeti Tárdsalkodó, 1831., I.  5-12 sz.
  • Udvarhelyszék. In: Nemzeti Tárdsalkodó, 1838., I. 30. sz.

37 kéziratát őrzi a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára.

 

IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Kollégiumi drámagyűjtemények. Szerkesztette Demeter Júlia. Sajtó alá rendezte Czibulka Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna. Budapest, Argumentum Kiadó, 2015. (Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század. 7.)
  • Róth András Lajos: Szigethi Gyula Mihály és a Kollégiumi drámagyűjtemények. In: Lustra. 3. évf. 2. sz. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum, 2016. p. 26-28.
Tanár ,