2021. január  17., vasárnap, Antal
   
KOVÁCS Dénes (muzeológus)
KOVÁCS Dénes (muzeológus)

Somogyszentpál, 1920. február 26. Csíkszereda, 1977. szeptember 8.

ÉLETRAJZ

Muzeológus, néprajzi író, festő, grafikus. Székelyföldi népművészettel, művészettörténettel, régészettel foglalkozott. Kovács Dénes gyerek-és ifjúsági író, meseíró fia.

Álneve: Csíki Dániel

Kovács Dénes (1893-1981) meseíró fia. Középiskolai tanulmányait Gödöllőn végezte, majd a budapesti Képzőművészeti Akadémián tanult. Rajzatanárként kezdte pályáját. 1944-től középiskolai tanár volt a csíksomlyói tanítóképzőben és a csíkszeredai gimnáziumban. 1950-től a Csíki Múzeum igazgatója volt. A csíkszeredai múzeum első igazgatójaként hozzákezdett a kallódó múzeumi alapgyűjtemény újraleltárorázához, az intézmény áújraindításhoz és hivatalos bejegyzéséhez.
A csíki magyar értelmiség megfélemlítésére rendezett koncepciós perben letartoztatták, s két év után szabadulva egy ideig a csíkszeredai Készruhagyárban dolgozott mint tervező.
1963-tól ismét a Csíki Múzeumban dolgozott muzeológusként. A Csíki Múzeum Közleményeit szerkesztette, amelyben nagyon sok forrásértékű munkát jelentetett meg.
Kovács Dénes
1968-tól az akkor megalakult Hargita megyei Művelődési Bizottságnál népművészeti szakírányítóként tevékenykedett. Ő kezdeményezte és ő maga is részt vett a gyergyószárhegyi Lázár-kastély restaurálásának munkálataiban.
Csík néprajzi- népművészeti örökségének feltárásával és kiadásával foglalkozott. Székely Zoltánnal közösen készült két hely- és művelődéstörténeti jellegű munkája: Adatok a dákok késő vaskori műveltségéhez (Csíkszereda, 1954), A csíkszentkirályi ezüstkincsek (Csíkszereda,1955). A Hargita Kalendárium több népművészeti, néprajzi tanulmányát közölte. Gyimesi csángó írott tojások című munkáját a Népi Alkotások Háza adta ki. (Csíkszereda, 1969).
Festményei megtalálhatók a Csíki Székely Múzeumban és a gyergyószentmiklósi múzeumokban.

MŰVEI

Kiadványok:

 • Adatok a dákok késő vaskori műveltégéhez. Székely Zoltánnal. Csíkszereda, 1954.
 • Írott botok, guzsalyak mintái. Csíkszereda, 1954.
 • A csíkszentkirályi ezüstkincsek. Székely Zoltánnal. Csíkszereda, 1955.
 • Útmutató népművészeti körök részére. Csíkszereda, 1979.

Időszaki kiadványokban megjelent tanulmányai, cikkei:

 • Gyintáros festékek készítése, egy 1826-beli kéziratos könyv alapján. In: A Csíki Múzeum Közleményei. Csíkszereda, 1956.
 • A „Hadi Lap” In: A Csíki Múzeum Közleményei. Csíkszereda, 1957.
 • Gyimesi csángó írott tojások. Hargita megyei Népi Alkotások Háza; Csíkszereda, 1969. ; 1994.
 • Díszítő minták és virágénekek. In: Hargita Kalendárium, Csíkszereda, 1971.
 • Népviseletünk történelmi fejlődéséről. In: Hargita Kalendárium, Csíkszereda, 1972.
 • Amit a porszaruk mesélnek. In: Hargita Kalendárium, Csíkszereda, 1974.

Szerkesztésben megjelent munkák:

 • Csontkarcolatok, porszaruk rajzai. (Magyar és román nyelven).Csíkszereda, 1975.
 • A gyimesfelsőloki tanulók linóleummetszetei. Csíkszereda, 1973.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

 • Antal Imre: „Tisztesség adassék" Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 1994.
 • A LXX éves Csíki Székely Múzeum Emlékkönyve. Szerkesztő: Szabó András. Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, 2000.
 • Magyar néprajzi lexikon III. (K–Né). Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1980.
 • Miklós József: Csíki Lexikon. Csíkszereda, 2004.
 • Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Online változat.
 • Szabó Ákos-Kállai Tibor: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona 1. kötet. Budapest, 1997.
 • Zöld Lajos: A víz szalad, a kő marad. Csíkszereda, 1999.

Cikkek, tanulmányok:

 • Banner Zoltán: Kovács Dénes élt 57 évet. In: Utunk 1977/38
 • Az erdélyi magyar kultúra mindenese. In: Hargita Népe, 2002. szeptember 20.
 • Kardalus János: Kovács Dénes In: Művelődés 1977/10
 • Ő gondolt Kozmásra... In: Hargita Népe, 2004. április 30.