2021. október  23., szombat, Gyöngyi
   
ORBÁN Balázs
ORBÁN Balázs

(Székelylengyelfalva, 1829. február 3. - Budapest, 1890. április 19.)

ÉLETRAJZ

Néprajzi és földrajzi író, történész, közéleti személyiség, politikus, fotográfus, országgyűlési képviselő, a MTA levelező tagja.

Báró lengyelfalvi Orbán Balázs.
Székelyudvarhely mellett, Lengyelfalván született régi udvarhelyszéki székely családban. Apja, Orbán János, a francia háborúk katonatisztje, anyja, Knechtel Eugénia, a német-olasz (vagy görög) Foresti családból származott. A székelyudvarhelyi középiskolai tanulmányok után 1844-ben a bölcsészeti karra iratkozott be. 1847-ban örökösödési ügyben indult Konstantinápolyba, majd Kis-Ázsiát, Palesztinát és Szíriát, Egyiptomot és Görögországot is bejárta. Keleti élményeit később „Utazás keleten" címmel jelentette meg.

1849-ben szabadcsapatot szervezett a magyar haza támogatására. El is jutott Vidinig, ahol a már levert szabadságharc emigránsaival találkozott. 1849-től 1852-ig Kossuth Lajos környezetében élt Kiutahiában. 1852-ben Londonban barátságot kötött Giuseppe Mazzinivel, Louis Blanckal. Olvasott és kutatott a British Museumban. 1853-tól Jersey, majd Guernesey szigetén három évet töltött Victor Hugo társaságában. Az ő gyerekeitől tanult meg fényképezni. 1855-59 között Konstantinápolyban tartózkodott.

1859-ben visszatért Erdélybe, 1870-től országgyűlési képviselő volt. 1887-ben az MTA levelező tagjának választotta. Székfoglaló beszédét A székelyek származásáról és intézményeiről címmel tartotta.

Végrendeletében vagyonának nagy részét közcélokra hagyta. 1890. április 19-én halt meg Budapesten, családi birtokán, Szejkefürdőn temették el. A síremlékét 1921-ben készítették. Születésének centenáriumi ünnepsége után 1930-ban Haáz Rezső tervei alapján Barabás Lajos ácsmester cinterem-szerű népies sírkertet készít, benne kopjafa alakú fejfa jelöli a sírt. A rajta lévő feliratot Tompa László fogalmazta: „ITT NYUGSZIK/ ORBÁN BALÁZS/ 1829-1890/SZÉKELYFÖLD!/ A TE LEGHÍVEBB FIAD/ PIHEN ITT, NYUGTASD/ MÍG A KÜRT RIAD!"- A síremléket 1932-ben avatták fel. 1969-ben új  síremléket állítottak neki, bronz arcképével Orbán Áron székelyudvarhelyi szobrászművész-tanár tervei szerint. A sírja felé vezető utat kilenc hatalmas székely kapu őrzi. A sír előtt állót Orbán Balázs állíttatta 1888-ban a fürdői háza elé.

A legnagyobb székelyként is számon tartott Orbán Balázs 1862-től 1868-ig mintegy ötszáz székely községet járt be, jegyzeteket, fényképeket készítve élete főművéhez, az 1868-tól 1873-ig hat kötetben megjelentetett A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból ( I–VI. köt. Bp., 1868–1873) című munkájához.

Mint a fényképezés hőskorának szereplője Orbán amatőr fotósként műhelynyi fotófelszerelését a hátán cipelve gyalogszerrel járta be Udvarhely, Csík, Háromszék hegyeit-völgyeit, falvait és városait. A Székelyföld leírása... 356 illusztrációjából kb. 150–170 eredeti felvétel maradt fenn. A csoportképek természetes környezetben vannak felvéve. Így elmondható, hogy úttörő szerepe volt Erdélyben a tudományos és irodalmi célokat szolgáló fotódokumentációk készítésében. Nemcsak a Székelyföld természeti, geológiai körülményeit rögzíti, hanem megírja történetét (gazdaság-, politika-, közművelődés-, egyház-, közigazgatás- és hadtörténetét is), népeinek életmódját, és kifejti fejlesztési javaslatait. Így alkotta meg, az interdiszciplináris kutatási módszer sok elemét először és egyedül alkalmazva, a Székelyföld valóságos enciklopédiáját. Munkája az államismereti-statisztikai irodalom hagyományain nevelkedett enciklopédikus mű, a magyar romantika kései nagy alkotása. Könyve hozzájárult a székelyek történeti tudatának erősödéséhez, és máig nélkülözhetetlen, értékes, tudományos forrás.

MŰVEI

IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Ki volt Orbán Balázs? Székelykeresztúri Kaszinó kiadása, Székelykeresztúr, [1929]. Online változat: MEK
  • Orbán Balázs emlékezete. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Online változat.
  • Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. Jegyzetek: Hermann Gusztáv Mihály. A Kislexikont kiegészítette: P. Buzogány Árpád. 2. bőv., jav. kiadás.Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 2015.
  • Orbán Balázs örökösei. Székelyudvarhely, 1995
  • Orbán Balázs - a székely lélek apostola. Tanulmányok, emlékbeszédek, versek. Vál., összeáll. Beke Sándor. Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat, 2010.
  • Váradi Péter Pál - Lőwey Lilla: Erdély. Székelyföld: A legnagyobb székely. [Fotóalbum]. Veszprém, PéterPál Könyvkiadó, 2009.
  • Zepeczaner Jenő: Orbán Balázs kiadatlan fényképei. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Alapítvány, 2000.

Cikkek, tanulmányok:

Online elérhető film:

  • Az idő fényképe. Orbán Balázs szellemének megidézése Fekete Zsolt segítségével. Orbán Balázs halálának 125. évfordulója alkalmával. Készítette Farkas Antal.  YouTube. 2015. április 18.

FOTÓ

Szejkefürdő, Orbán Balázs sírjához vezető székelykapu-sor

Orbán Balázs eddig ismeretlen fényképe egy aradi műteremben készült, feltehetően az 1860-as években. A felvétel Molnár Attila tulajdona.

Orbán Balázs síremléke Szejkefürdőn

Orbán Balázs arcképe

EMLÉKEZETE, UTÓÉLETE

Orbán Balázst végrendelete szerint Szejkefürdőn temették el, sírjához székelykapuk sora vezet. Az utolsó kapu az övé volt. Kopjafás-féldomborműves síremlékét, bronz arcképével Orbán Áron székelyudvarhelyi szobrászművész-tanár tervei szerint építették (1969).

Székelyudvarhely főterén 1995. február 4-én nagyszabású ünnepi műsor keretében, többezres résztvevő jelenlétben avatták fel Orbán Balázs szobrát, Hunyadi László szobrászművész alkotását.

Székelykeresztúron és szülőfalujában, Lengyelfalván mellszobrot állítottak emlékére.  Lengyelfalván az egykori Orbán-kúriában jelenleg iskola és óvoda működik, ennek egyik szobájában rendezték be Orbán Balázs emlékére az állandó kiállítást 2006-ban, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum szakembereinek közreműködésével.

Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron iskola és utca viseli a nevét.
Hargita és Kovászna Megye Tanácsa 2011-ban alapította az Orbán Balázs-díjat, amelyet évente olyan személyiségeknek ítelnek oda akik elévülhetetlen érdemeket szereztek az egységes Székelyföld-kép kialakításában, a térség sajátos hagyományaira alapozott modernizációjában.

2015 áprilisában a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) és a székelylengyelfalvi Orbán Balázs Alapítvány rendezésében kétnapos konferenciát tartottak Udvarhelyszéken Orbán Balázs halálának 125. évfordulója alkalmából. (Forrás: Élő Székelyföld portál)