2019. augusztus  26., hétfő, Izsó
   
FÜLÖP Áron
FÜLÖP Áron

Felsőboldogfalva, 1861. március 21. – Felsőboldogfalva, 1920. október 20.

ÉLETRAJZ

Költő, könyvtáros.

Szülőfalujában végezte elemi iskoláit, 1871-1881 között a székelyudvarhelyi Református Kollégiumban tanult, majd Budapesten folyatta tanulmányait, magyar-latin szakon szerzett diplomát. 1885-ben Hódmezővásárhelyen, 1886-1890-ben a szatmári gimnáziumban tanított helyettes tanárként. 1893-tól a Szatmári Hírlap szerkesztője volt, 1895-től Budapesten a képviselőház segédkönyvtárosa, majd 1911-1916 között a képviselőház könyvtárának igazgatója volt.
A Kemény Zsigmond Társaság (KZST) tagja volt. Írt verset, kritikát, iránycikket, képmagyarázatot. Pesti évei alatt születtek legjelentősebb művei, újradolgozta fiatalkori alkotásait. Arany János költészetének hatására kezdte el feldolgozni a hun-magyar mondakört, hun tárgyú eposz-ciklusának része az Attila fiai című trilógája: Ellák. Budapest, 1885; Aladár. Szatmár, 1893;Csaba. Budapest, 1909. Kisebb költeményeit Bakóczi Károly rendezte sajtó alá (Székelyudvarhely, 1921).
Nyugdíjazása után 1907-ben hazaköltözött szülőfalujába, a felsőboldogfalvi kúriába. Utolsó éveit itt élte le, 1920. október 20-án halt meg. Kúriája kertjének egy csendes sarkában, fenyőfák alá temették.

MŰVEI

  • Attila fiai. Ellák. Budapest, 1885
  • Attila fiai. Aladár. Szatmár, 1893.
  • Attila fiai. Csaba. Budapest, 1909.
  • Attila. Költői elbeszélés, Budapest, 1909.
  • Debreczeni Márton és a kióvi csata. Szatmár, 1887.
  • Kisebb költeményei. Székelyudvarhely, 1921).

Teljes kiadás:

  • Fülöp Áron munkái. (Budapest, 1929).
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Bakóczi Károly: F. Á. élete és költészete. Székelyudvarhely, 1923.
  • Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. Jegyzetek: Hermann Gusztáv Mihály. A Kislexikont kiegészítette: P. Buzogány Árpád. 2. bőv., jav. kiadás.Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 2015.
  • Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Online változat.
EMLÉKEZETE, UTÓÉLETE

1993-ban szülőfaluja, Felsőboldogfalva iskolája felvette a költő nevét, az épület előtt álló szobrát Szabó János készíttette.

Az iskola honlapján elérhető életrajza