2020. július  08., szerda, Ellák
   
NAGY Imre
Önarckép palettával. Olaj, vászon. Zsögöd, 1956. Csíki Székely Múzeum
NAGY Imre

Csíkzsögöd, 1893. július 25. – Csíkszereda , 1976. augusztus 27.

ÉLETRAJZ

Festő-és grafikusművész, emlékiratíró.

Névváltozat: Zsögödi Nagy Imre. A Zsögödi előnevet szülőfaluja tiszteletére vette fel.

A Székely Festőiskola egyik legjelentősebb képviselője. Középiskolai tanulmányait Csíksomlyón és Gyergyószentmiklóson végezte. A budapesti Rajztanárképzőn, a szolnoki művésztelepen és a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult, Olgyai Viktor irányításával. 1924-től hazaköltözött Erdélybe, a nagybányai művésztelepen is dolgozott, haláláig kisebb megszakításokkal Zsögödön élt, a zsögödi előnévvel is szokták illetni. Élete elválaszthatatlan szülőfalujától, amely általa lett híres. A zsögödi táj elevenedik meg számos alkotásán.

1929-ben és 1931-ben az Ernst Múzeumban volt kollektív kiállítása. 1936-ban és 1937-ben ismét gyűjteményes kiállítással szerepelt a fővárosban, 1938-ban Londonban volt egyéni tárlata. Több európai országban járt tanulmányúton, számos kiállítása volt erdélyi városokban és külföldön: Berlinben, Zürichben, Prágában, Nürnbergben. 1949-1950-ben a kolozsvári Képzőművészeti Főiskola tanára volt. A Barabás Miklós Céh alapító tagja. Balladai tömörségű festői kompozícióiban a székely nép életét örökítette meg. Grafikákat, akvarelleket, rézkarcokat és fametszeteket is készített. A fametszés kiváló mestereként említik. Festményeit a Csíki-medence jellegzetes fénye ragyogja be.

1962-ben zsögödi házát Csíkszereda városának adományozta, itt nyílt meg 1973-ban, a művész nyolcvanadik születésnapjára a Nagy Imre Képtár  a Csíki Székely Múzeum gondnokságában. Följegyzések című könyve, amelyben életpályáját meséli el, 1979-ben jelent meg.

Születésének centenáriumára 1993-ban kiállítást rendeztek Csíkszeredában. Halálának harmincadik évfordulóján, 2006-ban a csíkszeredai Pallas-Akadémia Kiadó és a Csíki Székely Múzeum gondozásában jelent meg A bőfény forrása. Zsögödi Nagy Imre című monográfia, szerzője Szabó András, az életmű egyik szakavatott kutatója, a művész hagyatékának kurátora.

"Amit ránk hagyott, minden átszüremlett az ő szellemiségén. Élte, látta, és élőnek láttatta környezetét, a mindig bőfényben fürdő Csíki valóságot: tájat, embert állatot." (Szabó András)

Nagy Imre semmilyen irányzatnak sem vált tudatos követőjévé, s ennek ellenére a XX. század korszerű festője volt. Hagyatéka közel 7000 darabból áll, vázlatokat és kész műveket egyaránt tartalmaz, amelynek legnagyobb részét közgyűjtemények őrzik, 6547 darabot a Csíki Székely Múzeum Nagy Imre képtárában őriznek.

A festőművész hamvait az itt látható műterem külső falában helyezték el 1976 augusztusában; a szülőházban személyes dolgai, használati tárgyai, bútorai, könyvei láthatók,  utolsó két ceruzarajz önarcképe, valamint a festőállványon látható félbe maradt kompozíció.

MŰVEI

Önéletrajzi visszaemlékezésének kiadásai:
 • Följegyzések. [Önéletrajz]. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979.
 • Az úgy volt, hogy...- hallák-e? Följegyzések. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2012.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

 • Gazda József: Nagy Imre. Monográfia, 38 reprodukcióval, 1972.
 • Negoiţă Lăptoiu: Nagy Imre. Monográfia, 42 reprodukcióval, 1975.
 • Nagy Imre: Följegyzések. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979.
 • Xilogravuri-Fametszetek-Holzschnitte (szerk: Bucur Nicolae, Kántor József), Hargita megye Szocialista Műveloődési és Nevelési Bizottsága–Csíkszeredai Múzeum, Csíkszereda, 1983
 • Szabó András: Repertoriul de documente privind biografia maestrului emerit Nagy Imre = Nagy Imre életrajzi vonatkozású dokumentumainak repertóriuma Nagy Imre érdemes művész életrajzi vonatkozású dokumentumainak repertóriuma. Muzeul Judeţean Hrghita/Muzeul Secuiesc al Ciucului-Hargita Megyei Múzeum/Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 1993.Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum. 1993.
 • Szabó András: Csíkzsögöd. Nagy Imre Képtár. Csíkszereda 1993.
 • Szabó András: A bőfény forrása. Zsögödi Nagy Imre. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2006.
 • Kurucz Istvánné György Zsuzsanna: Amikor Csíkba' megszülettem. Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2007.
 • A mi Nagy Imrénk. Válogatás Zsögödi Nagy Imre festőmúvész műveiből. Kiállítási katalógus. A kiállítás anyagát válogatta a CSSZM Nagy Imre-hagyatékából Szabó András. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2008.
 • Zsögödi Nagy Imre: Az úgy volt, hogy...- hallák-e? Följegyzések. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2012.

Online források:

Filmek:

 • Daczó Katalin – Berszán Árus György: Zsögödtől Zsögödig, Rubin Stúdió, Gyergyószentmiklós, [2006].
 • Dékány István: A zsögödi gazda, D&D Produkció, Budapest, 2007
 • Huszár Irma – Öllerer József:  Magyaradás/ Aranyszalagtár - Beszélgetés Nagy Imre festőművésszel. Riporter: Gazda József.  A Román Televízió Bukaresti Magyar Nyelvű Adása, 1976.

FOTÓ

Nagy Imre - 1970. Foto: Nagy P. Zoltán

EMLÉKEZETE, UTÓÉLETE

Nagy Imre nevét Csíkszeredában a művész szülőháza mellett 1973-ban felépült Nagy Imre Galéria, a festőművész hagyatékát őrző képtár, valamint utca és a Nagy Imre Általános Iskola viseli.

2008-ban a Csíki Székely Múzeum Nagy Imre galériájának anyagából készült kiállítás. Nagy Imre művészi hagyatékából 60 alkotást vándorkiállítás keretében több magyarországi helyszínen is bemutattak 2008-2011 között. A kiállítás katalógusa: A mi Nagy Imrénk. Válogatás Zsögödi Nagy Imre festőmúvész műveiből. A kiállítás anyagát válogatta a CSSZM Nagy Imre-hagyatékából Szabó András. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2008.