2024. június  18., kedd, Arnold
   
FILEP Judit
A kép forrása: Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története. Békéscsaba, 2007.
FILEP Judit

Csíkszereda, 1897. április 3. – Szászrégen, 1989.

ÉLETRAJZ

Asszonyneve: dr. Hirsch Hugóné, Filep Judit.

A két világháború közti Csíkszereda ismert közéleti személyisége, jótékonysági, egyházi és népművelő munkájáért pápai kitüntetésben részesült.

Dr. Hirsch Hugó csíkszeredai sebészorvos felesége. Férjével aktív résztvevője volt a két világháború közötti évek csíkszeredai kulturális életének, a jótékonysági tevékenységből is kivették a részüket. Házuk nyitott volt a városba látogató híres emberek számára.

Száva Tibor adatai szerint Filep Judit 1897. április 1-jén született, ő maga kéziratban fennmaradt önéletírásában a Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda vasútvonal megnyitásának napját, április 3-át jelöli meg születésnapjául (a korabeli újságok szerint április 5. volt ez a dátum).

Filep Judit az angolkisasszonyok budapesti intézetében tanult az első világháború előtt. Feljegyzéseiből tudjuk, hogy közeli barárságot ápolt Márton Ferenc festőművésszel, aki portréját is megfestette, de ez a portré elveszett az első világháború alatt.

A háború alatt ismerte meg dr. Hirsch Hugó sebészt, akivel 1918 januárjában házasságot kötött. A házaspár élénken részt vett a két világháború közötti évek csíkszeredai kulturális életében.

Gyermekük nem született, Filep Judit a jótékonyságnak és népművelésnek szentelte napjait. A Katolikus Népszövetség Szociális Szakosztályának elnöknője volt. A csíkszeredai népkonyha fenntartója volt. Pápai kitüntetésben részesült egyházi és jótékonysági téren szerzett érdemeiért: Pro Ecclesia et pontifice.

A helyi népvislet és hagyományok felelevenítése céljából Domokos Pál Péterrel közösen szervezték az úgynevezett szőttes-bálokat a múlt század harmincas éveiben. Domokos Pál Péter ötletére és buzdítására Filep Judit felvette a hagyományos csíki szőttes rokolyát, őt követve a lányok, asszonyok is viseletet öltöttek, műsoros bálokat szervezetek, amelyek bevételét társadalmi célokra fordították. Az Ezer Székely Leány nap megszervezésének gondolatát is felkarolta. Férjével együtt támogattak minden művelődési eseményt.

A csíkszeredai műkedvelő színjátszás egyik vezéregyénisége volt Filep Judit, számos nagy sikerű színielőadást is rendezett a két világháború között.

1941-ben megözvegyült. Bupadestre költözött és férjhez ment dr. Kovács Miklóshoz, Budapest büntető-törvényszéki tanácselnökéhez. Férjét 1945-ben letartóztatták, azt követően 1946-ban hazatért, 1953-ban hivatalosan is elvált, és visszavette a Hirsch Hugóné nevet.

Emlékiratai kéziratban maradtak fenn hagyatékában (özvegy Fülöp Zoltánné, Száva Zsófia tulajdonában). Az első világháború éveiből származó emlékeit nagy kifejezőerővel felelevenítő részleteket Daczó Katalin tette közzé (Daczó Katalin: „Vezényszó nélkül is haptákba állt a század…” Emlékképek a Nagy Háborúból. Csíkszereda, Hargita Népe Kiadó, 2015)

IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Daczó Katalin:  Helytörténeti évfordulók. In: Szereda.Origo programmagazin, 2012, április.
  • Daczó Katalin: „Vezényszó nélkül is haptákba állt a század…” Emlékképek a Nagy Háborúból. Csíkszereda, Hargita Népe Kiadó, 2015.
  • Fodor Sándor: Judit néni mesél [részletek Hirsch Hugóné, Filep Judit emlékiratából]. In: Hargita Kalendárium, Csíkszreda, 1980., 116-118 o.
  • Kedélyes teázás, melyből egy város nyomorgó gyermekei élnek. [Hirsch Hugóné portréja]. In: Brassói Lapok,  1933. december. 11.
  • Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története. Békéscsaba, 2007., p. 29.

 


FOTÓ

Filep Judit portréja. Brassói Lapok, 1933. dec. 11.