2024. június  18., kedd, Arnold
   
KOVÁTS Miklós
KOVÁTS Miklós

Nagytusnád, 1769. január 26. -  Kolozsvár, 1852. október 15.

ÉLETRAJZ

Erdélyi római katolikus püspök.  Az egyházi iskolák és intézmények javára tett adományaival tette emlékezetessé nevét.

Kolozsváron végezte a jogot, majd váradi egyházmegyei kispap. A teológiát Nagyváradon végezte 1794-ben, pappá szentelték 1798-ban. Peceszöllősön plébános, utóbb a váradi szeminárium tanára, 1814-1827 között a szeminárium rektora,

Bihar vármegye táblabírája. 1822-ben Pozsonyban a káptalani országgyűlés követe. 1824-ben Debrecen plábánosa. 1827-ben nevezték ki erdélyi püspökké, az erdélyi főkormányszéki tanácsos és a katolikus iskolák főigazgatójának tisztségét is betöltötte.

1848-ban egyházmegyei zsinatot tartott Kolozsváron. Az 1848-49-es forradalom alatt elpusztult erdélyi templomok és katolikus tanintézetek újjáépítésére nagy összeget adományozott. Többek között támogatta a csíksomlyói, a gyergyószárhegyi iskolákat, a tusnádi leégett falu újjáépítését. Sírja a gyulafehérvári székesegyházban található.

IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Az erdélyi katolicizmus századai.
  • Erdélyi katolikus  nagyok. Szerk. Bíró Vencel, Boros Fortunát. Kolozsvár, szent Bonaventura, 1941.
  • Magyar Katolikus Lexikon. Online változat.