2023. június  06., kedd, Norbert
   
BÁLINT Lajos
magnificat.ro
BÁLINT Lajos

Csíkdelne, 1929. július 6. Székelyudvarhely, 2010. április 4.

ÉLETRAJZ

Római katolikus érsek, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztora.

Bálint Lajos 1929-ben született Csíkdelnén. 1957-ben szentelte pappá Márton Áron püspök. Plébánosként Sepsiszentgyörgyön, 1962-től Futásfalván, 1968-tól Csíkszentdomokoson szolgált. 1978-tól Székelyudvarhelyen főesperes plébános.

1981-ben nevezte ki A Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé dr. Jakab Antal a Gyulafehérvári Székesegyházban. 1981. szeptember 29-én szentelték püspökké.

1990. április 29-én vette át a gyulafehérvári egyházmegye vezetését, a Szentatya őt nevezte ki Gyulafehérvár első megyés érsekének. Ezt a nem kis áldozatot és próbatételt igénylő szolgálatot 1993 végéig vállalhatta, mert súlyos szívműtétjét követően, megromlott egészségi állapota miatt lemondásra kényszerült.

2010. április 4-én halt meg Székelyudvarhelyen. A csíksomlyói szentmise és gyászszertartás után szülőfalujában helyezték örök nyugalomra. Bálint Lajosnak az volt az óhaja, hogy az utolsó földi útján csak egy pap és két ministráns kísérje.

IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Ferenczi Sándor: A Gyulafehérvári (Erdélyi) Főegyházmegye történeti papi névtára. Budapest-Kolozsvár, Szent István Társulat – Verbum Kiadó, 2009. p. 167.
  • Dr. Marton József: A Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye Egyházmegye a 20. században. Csíkszereda, Pro Print Kiaó, 2014.
  • Péter Beáta: Szobrot állítottak Csíkdelnén Bálint Lajos érseknek. Krónika 2015. június 27. Online elérés.


FOTÓ

Bálint Lajos mellszobra Csíkdelnén.

EMLÉKEZETE, UTÓÉLETE

Bálint Lajos, a gyulafehérvári főegyházmegye első érseke emlékére szülőfalujában, Csíkdelnén szobrot állítottak 2015. júniusában. A mellszobrot a Keresztelő Szent János-templomban tartott búcsús szentmisét követően Jakubinyi György érsek áldotta meg az Úr-kápolna kertjében. A búcsús szentmisét Jakubinyi György érsek és Tamás József segédpüspök celebrálta.
A szobor készítője Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója.