2023. június  03., szombat, Klotild
   
BECZE Antal
BECZE Antal

Csíkszentmárton, 1842. január 6. – Csíkmindszent, 1913. március 18.

ÉLETRAJZ

Jogász, országgyűlési képviselő, Csík megye alispánja 1882-1906 között.

Becze Antal Csíkszentmártonban született 1842 január 6-án, régi székely nemesi családból.
Öt éves korában már iskolában járt, 1853-ig szülőfaluja német iskolájában tanult, majd Csíksomlyón folytatta tanulmányait. A hét gimnáziumi osztály elvégezése után Udvarhelyen érettségizett. Marosvásárhelyen, majd Kolozsváron jogot tanult. 1871-ben tett ügyvédi vizsgát.
Csíkszeredában Gecző János ügyvéd irodájába került.
1872-1876 között országgyűlési képviselő volt, 1882. május 25-től Csík vármegye alispánja.
Alispánságáról 1906-ban mondott le, az ellenzékhez csatlakozott és a függetlenségi párt vezére lett. 1913. március 18-án halt meg, influenza vitte el. Csíkszeredai búcsúztatásán, majd csíkmindszenti temetésén jelen volt a fél megye.
Becze Antal sokat tett azért, hogy Csíkszereda a modern értelemben vett várossá váljon. A megyeszékhely korabeli jelentős építkezései az ő kezdeményezésére és irányításával történtek: a csíkszeredai vármegye háza, a polgári leányiskola, a törvényszéki palota, a vigadó, a csíkszeredai főgimnázium. Sürgette a gazdasági élet fellendítését, a vasútépítést.

A Pallas Nagy Lexikona számára ő dolgozta fel a Csík megyével kapcsolatos adatokat. A helyi sajtó rendszerint közölte iránycikkeit és tárcáit, sőt, költeményei is jelentek meg.
Az emlékírók szerint 1913-ban Márton Ferenc csíkszentgyörgyi festőművész megfestette a Csíki Magánjavak költségén arcképét a vármegyeház nagyterme részére, de ez több, más csíki vezető emberével együtt megsemmisült 1916-ban, amikor a város jó része is leégett.

MŰVEI

Csíkmegye leírása. Társszerző: Imets Fülöp Jákó. In: EMKE útikalauz. Kolozsvár, 1891. p. 291-317.

IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Szabó Katalin [Daczó Katalin]: Becze Antal, a vaskezű alispán. In: Uő: Visszajátszás. Csíkszereda. Státus Kiadó, 2000. Online változat. MEK
  • Tivai Nagy Imre: Emlékezés régi csíkiakról. Csíkszereda, Pallas Akadémia, 1996; 2. kiad. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2009. p. 143-146.