2023. október  01., vasárnap, Malvin
   
KOVÁCS Dénes (muzeológus)
KOVÁCS Dénes (muzeológus)

Somogyszentpál [Magyarország], 1920. február 26. Csíkszereda, 1977. szeptember 8.

ÉLETRAJZ

Muzeológus, néprajzi író, festő, grafikus. Székelyföldi népművészettel, művészettörténettel, régészettel foglalkozott. Kovács Dénes gyerek-és ifjúsági író, meseíró fia.

Álneve: Csíki Dániel

Kovács Dénes (1893-1981) meseíró fia. Középiskolai tanulmányait Gödöllőn végezte, majd a budapesti Képzőművészeti Akadémián tanult. Rajzatanárként kezdte pályáját. 1944-től középiskolai tanár volt a csíksomlyói tanítóképzőben és a csíkszeredai gimnáziumban. 1950-től a Csíki Múzeum igazgatója volt. A csíkszeredai múzeum első igazgatójaként hozzákezdett a kallódó múzeumi alapgyűjtemény újraleltárorázához, az intézmény áújraindításhoz és hivatalos bejegyzéséhez.
A csíki magyar értelmiség megfélemlítésére rendezett koncepciós perben letartoztatták, s két év után szabadulva egy ideig a csíkszeredai Készruhagyárban dolgozott mint tervező.
1963-tól ismét a Csíki Múzeumban dolgozott muzeológusként. A Csíki Múzeum Közleményeit szerkesztette, amelyben nagyon sok forrásértékű munkát jelentetett meg.
Kovács Dénes
1968-tól az akkor megalakult Hargita megyei Művelődési Bizottságnál népművészeti szakírányítóként tevékenykedett. Ő kezdeményezte és ő maga is részt vett a gyergyószárhegyi Lázár-kastély restaurálásának munkálataiban.
Csík néprajzi- népművészeti örökségének feltárásával és kiadásával foglalkozott. Székely Zoltánnal közösen készült két hely- és művelődéstörténeti jellegű munkája: Adatok a dákok késő vaskori műveltségéhez (Csíkszereda, 1954), A csíkszentkirályi ezüstkincsek (Csíkszereda,1955). A Hargita Kalendárium több népművészeti, néprajzi tanulmányát közölte. Gyimesi csángó írott tojások című munkáját a Népi Alkotások Háza adta ki. (Csíkszereda, 1969).
Festményei megtalálhatók a Csíki Székely Múzeumban és a gyergyószentmiklósi múzeumokban.

MŰVEI

Kiadványok:

 • Adatok a dákok késő vaskori műveltégéhez. Székely Zoltánnal. Csíkszereda, 1954.
 • Írott botok, guzsalyak mintái. Csíkszereda, 1954.
 • A csíkszentkirályi ezüstkincsek. Székely Zoltánnal. Csíkszereda, 1955.
 • Útmutató népművészeti körök részére. Csíkszereda, 1979.

Időszaki kiadványokban megjelent tanulmányai, cikkei:

 • Gyintáros festékek készítése, egy 1826-beli kéziratos könyv alapján. In: A Csíki Múzeum Közleményei. Csíkszereda, 1956.
 • A „Hadi Lap” In: A Csíki Múzeum Közleményei. Csíkszereda, 1957.
 • Gyimesi csángó írott tojások. Hargita megyei Népi Alkotások Háza; Csíkszereda, 1969. ; 1994.
 • Díszítő minták és virágénekek. In: Hargita Kalendárium, Csíkszereda, 1971.
 • Népviseletünk történelmi fejlődéséről. In: Hargita Kalendárium, Csíkszereda, 1972.
 • Amit a porszaruk mesélnek. In: Hargita Kalendárium, Csíkszereda, 1974.

Szerkesztésben megjelent munkák:

 • Csontkarcolatok, porszaruk rajzai. (Magyar és román nyelven).Csíkszereda, 1975.
 • A gyimesfelsőloki tanulók linóleummetszetei. Csíkszereda, 1973.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

 • Antal Imre: „Tisztesség adassék" Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 1994.
 • A LXX éves Csíki Székely Múzeum Emlékkönyve. Szerkesztő: Szabó András. Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, 2000.
 • Magyar néprajzi lexikon III. (K–Né). Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1980.
 • Miklós József: Csíki Lexikon. Csíkszereda, 2004.
 • Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Online változat.
 • Szabó Ákos-Kállai Tibor: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona 1. kötet. Budapest, 1997.
 • Zöld Lajos: A víz szalad, a kő marad. Csíkszereda, 1999.

Cikkek, tanulmányok:

 • Banner Zoltán: Kovács Dénes élt 57 évet. In: Utunk 1977/38
 • Az erdélyi magyar kultúra mindenese. In: Hargita Népe, 2002. szeptember 20.
 • Kardalus János: Kovács Dénes In: Művelődés 1977/10
 • Ő gondolt Kozmásra... In: Hargita Népe, 2004. április 30.