2023. szeptember  30., szombat, Jeromos
   
ÁPRILY Lajos
ÁPRILY Lajos

Brassó, 1887. november 14. – Budapest,1967. augusztus 6.

ÉLETRAJZ

Költő, műfordító.

Családi neve: Jékely.

Természetszeretetét Parajdon töltött gyermekkora alapozta meg, tizenkét éves koráig itt élt családja, elemi iskolába is itt járt, a középiskola első két osztályát Székelyudvarhelyen végezte, majd Kolozsváron folytatta. Magyar-német szakos tanári képesítést szerzett a kolozsvári egyetemen. A nagyenyedi Bethlen Kollégium majd a Kolozsvári Református Kollégium tanára volt. Első verseskötete 1921-ben jelent meg Kolozsváron Falusi elégia címmel. 1928-tól az Erdélyi Helikon című folyóirat szerkesztője volt. 1929-ben Budapestre költözött, itt tanított, tíz évig a Baár-Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. Elvállalta a Protestáns Szemle szerkesztését. 1941-től Parajdon egy erdei boronaházban töltötte nyarait. 1944-ben nyugdíjba vonult, Visegrád mellett, Szentgyörgypusztán telepedett le. Nagy formaművész, a klasszikus költői formák őrzője és megújítója. Lírája halk szavú, formai tökélyre törekvő, legfőbb ihletője az erdélyi táj, a természet, a klasszikus ókor kultúrája, az emlékezés és a magány. Jelentős műfordítói tevékenysége is, legszámottevőbbek német, orosz és román fordításai.

1939-ig számos kötete jelent meg: Esti párbeszéd (Dicsőszentmárton, 1923); Versek (Budapest, 1925); Rasmussen hajóján (1926); Vers vagy te is (Kolozsvár, 1926); Ida-hegyi pásztorok (verses dráma, Kolozsvár, 1929); Az aranymosó balladája (Budapest,1934); A láthatatlan írás (Kolozsvár, 1939).

Hosszú hallgatás után, 1957-ben jelent meg új kötete, az Ábel füstje. Válogatott versek (Budapest, 1957), amely korábbi verseiből válogatott, és ízelítőt adott visszavonultsága alatt írt új formájú, négysoros verseiből is. A kötet nagy sikert aratott, újra felfedezték, sorra jelentek meg versgyűjteményei. 1965-ben Fecskék, őzek, farkasok címmel elbeszéléseit is kiadták. Időskori lírájának fontos hírmondója a Jelentés a völgyből (1965) című kötete, amelynek darabjaiban a halál motívuma is egyre hangsúlyosabbá válik. Újabb kötetei a Fegyvertelen vadász és A kor falára (1967). Posztumusz verseskötete: Akarsz-e fényt? (1969).

Áprily Lajos 1967. augusztus 6-án Budapesten, a hárshegyi szanatóriumban halt meg.

1954-ben József Attila-díjjal, 1962-ben Munka Érdemrenddel tüntették ki.

MŰVEI

 • Falusi elégia. Versek; Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1921
 • Esti párbeszéd. Versek; szerzői, Dicsőszentmárton, 1923
 • Versek; Athenaeum, Bp., 1924
 • Rasmussen hajóján; Voggenreiter, Berlin, 1926
 • Vers vagy te is. Antológia és új versek; bev. Kuncz Aladár; Erdélyi Szépmíves Céh, Cluj-Kolozsvár, 1926 (Erdélyi Szépmíves Céh kiadványa I. sorozat)
 • Idahegyi pásztorok. Dráma; Minerva Ny., Kolozsvár, 1929 (Erdélyi Szépmíves Céh IV.)
 • Az aranymosó balladája; Kecskeméti Nyomda, Kecskemét, 1934
 • Rönk a Tiszán, versek, 1934
 • Úti jegyzetek. Egy pedagógiai vándorlás megfigyelései, úti beszámoló, 1934
 • Áprily Lajos–Kerecsényi Dezső–Vajthó László: Magyar olvasókönyv a protestáns gimnáziumok és leánygimnáziumok 1-3. oszt. számára, 1-3.; Franklin, Bp., 1938
 • A láthatatlan írás. Versek; Minerva Nyomda, Kolozsvár, 1939 (Erdélyi Szépmíves Céh XI.)
 • Ábel füstje. Válogatott versek. Drámák; Szépirodalmi, Bp., 1957
 • Az aranyszarvas, műfordítások, 1964
 • Fecskék, őzek, farkasok, történetek, 1965
 • Jelentés a völgyből, versek, 1965
 • Fegyvertelen vadász; Móra, Bp., 1966
 • A kor falára. Válogatott versek; Szépirodalmi, Bp., 1967
 • Áprily Lajos legszebb versei; vál., bev. Kemény János; Ifjúsági, Bukarest, 1969
 • Akarsz-e fényt? Versek. A bíboros. Dráma; utószó Jékely Zoltán; Szépirodalmi, Bp., 1969
 • Álom a vár alatt; Kriterion, Bukarest, 1972
 • Meddig él a csend? Válogatott versek; vál., bev. Sőni Pál; Kriterion, Bukarest, 1973 (Romániai magyar írók)
 • Megnőtt a csend. Összegyűjtött versek; szerk., bev. Győri János; Szépirodalmi, Bp., 1973
 • Őszi muzsika. Versek és műfordítások; vál., bev., függelék Máthé József; Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1976 (Tanulók könyvtára)
 • Áprily Lajos válogatott versei; vál., szerk., bev. vers Jékely Zoltán, jegyz. Győri János munkája; Kozmosz Könyvek, Bp., 1977 (A magyar irodalom gyöngyszemei)
 • Válogatott versek. 1945-1967; vál. Jékely Zoltán; Magvető–Szépirodalmi, Bp., 1978 (30 év)
 • A hűségesek; Móra, Bp., 1980
 • Álom egy könyvtárról; gyűjt., szöveggond., jegyz. Ugrin Aranka; Szépirodalmi, Bp., 1981
 • Áprily Lajos összegyűjtött versei és drámái; összegyűjt., sajtó alá rend., utószó Győri János; Magvető, Bp., 1985
 • Vers vagy te is; vál., szöveggond. Győri János; Szépirodalmi, Bp., 1987
 • Álom a vár alatt. Két verses elbeszélés; szöveggond. Győri János; Móra, Bp., 1987
 • Áprily Lajos összes versei és drámái; összegyűjt., szöveggond., utószó Győri János; Szépirodalmi, Bp., 1990
 • Áprily Lajos összes versei; összeáll., szöveggond., utószó Győri János; Szépirodalmi, Bp., 1993
 • Igazmesék állatokról. Természetnovellák gyerekeknek és felnőtteknek; Kortárs, Bp., 1994 (Az én erdőm)
 • Áprily Lajos válogatott versei; vál., utószó Győri János; Unikornis, Bp., 1996 (A magyar költészet kincsestára)
 • Halálpatak; vál. Kovács András Ferenc; Kriterion, Bukarest–Kolozsvár, 1997 (Kincses könyvtár)
 • Áprily Lajos legszebb versei; Móra, Bp., 1999 (A magyar irodalom gyöngyszemei)
 • Apa és fiú. Áprily Lajos és Jékely Zoltán erdélyi versei; összeáll., bev. Pomogáts Béla; Közdok, Bp., 2004
 • Lám Béla levelezése. Áprily Lajossal, Mannsberg Arvéddal, Olosz Lajossal és Reményik Sándorral; összeáll. Hantz Lám Irén; Stúdium, Kolozsvár, 2005
 • Áprily Lajos összes költeményei; összegyűjt., szerk. Győri János; Osiris, Bp., 2006 (Osiris klasszikusok)
 • Az erdőn túl. Versek; vál., szerk. Hantz Lám Irén; Stúdium, Kolozsvár, 2007
 • Fegyvertelen vadász dala. Igazmesék és versek állatokról; vál., szerk. Vida Erika; Mentor, Marosvásárhely, 2007
 • Áprily Lajos versei; vál., szerk. Lator László; Sziget, Bp., 2008 (Sziget verseskönyvek)
 • Transzilván hősköltemény; vál., bev. Pomogáts Béla; Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2011
 • Visegrádi képek; Áprily Iskoláért Alapítvány, Visegrád, 2012
 • Rokon álmok álmodója. Áprily Lajos és Reményik Sándor  levelezése, 1920-1941; sajtó alá rend., jegyz. Liktor Katalin; PIM–Polis, Bp.–Kolozsvár, 2014
 • A rakoncátlan kisgida. Áprily Lajos és Jékely Zoltán mesegyűjtései; Holnap, Bp., 2014

Online elérhető szövegek:

IRODALOM ÉS FORRÁSOK

 • Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Online változat
 • Csíki Zoltán: Áprily Lajos és Parajd. Déva. Corvin Kiadó, 2006.
 • Váradi Péter Pál, Lőwey Lilla: Álom a vár alatt. Áprily Lajos. [Fotóalbum]. Veszprém: PéterPál Könyvkiadó, 2012. (Erdély. Székelyföld).
 • Vita Zsigmond: Áprily Lajos. Az ember és a költő (monográfia), Réthy Andor Áprily-bibliográfiájával, 1972.
EMLÉKEZETE, UTÓÉLETE

A költő emlékét Parajdon az Áprily Lajos Közművelődési Egyesület ápolja, 1991-ben avatták fel az Áprily Lajos-emlékházat, a parajdi általános iskola a költő nevét vette fel.

Szülővárosa, Brassó egyetlen magyar nyelvű középiskolája, az Áprily Lajos Főgimnázium a költő nevét viseli.