2023. október  03., kedd, Helga
   
TŐZSÉR József
Tőzsér József 2012-ben. Fotó: Kristó Róbert, Székelyhon
TŐZSÉR József

Gyergyóalfalu, 1945. január 19. – Csíkszereda, 2013. október 7.

ÉLETRAJZ

Könyvkereskedő, könyvkiadó, a csíkszeredai Pallas-Akadémia könyvkiadó alapítója.

1945. január 19-én született Gyergyóalfaluban, elemi iskoláit szülőfalujában, középiskolai tanulmányait Gyergyószentmiklóson, főiskolai tanulmányait Kolozsváron végezte. 1962-1968 között Borzonton tanítóként, majd Gyergyóalfaluban helyettes tanári beosztásban tanított.

1969-1976 között a Hargita Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Megyei Gazdasági Vállalatánál könyvterjesztési szakértőként működött. Fontos feladatának tartotta, hogy minden faluban könyvesbolt létesüljön,valamint azt is, hogy eljuttassa a magyar könyveket azokra a vidékekre is, ahol nem forgalmazták ezeket, noha igény volt rá.

1970 őszén megalapította a szövetkezeti könyvposta-szolgálatot Gyergyószentmiklóson, majd később Csíkszeredában is folytatta. A Könyvet postán szolgáltatás „Tőzsér-posta” néven vált ismertté, Beke György újságíró nevezte el így a Hét hasábjain, és nemsokára az egész országban így emlegették. A könyvterjesztő szolgáltatás révén a legtávolabbi falvakba, és a szórványvidékekre is eljutottak a magyar könyvek.

1976-1993 között a Hargita Megyei Könyvterjesztő Vállalat kereskedelmi részlegét vezette, majd a vállalat kereskedelmi igazgatója lett. 1991-ben Domokos Gézával együtt létrehozta a Kriterion Alapítványt és az Alutus Rt. nyomdavállalatot Csíkszeredában.

1993-ban a budapesti Akadémiai Kiadóval közösen, feleségével és munkatársával Kozma Mária íróval megalapították a csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadót, amely később önállósodott.  Tőzsér József 2009-ben vonult nyugdíjba és 2013-ban hunyt el.

Tőzsér Józsefet az erdélyi könyves szakma egyik kiemelkedő személyiségeként tartja számon hazai művelődésünk története. A könyvet szívügyének tekintette, nyugdíjas éveiben is aktívan részt vett a Pallas-Akadémia kiadó munkájában, szolgálva a hazai magyar könyvkiadás ügyét.

Munkásságát Csíkszereda Önkormányzata 1998-ban Pro Urbe-díjjal jutalmazta, 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki.

„Egy ember, aki a hazai magyar könyv sorsát halálosan komolyan vette. Egy ember, akinek képessége volt arra, hogy előcsalogassa a Tisztelt Olvasó könyvigényét. Egy ember, aki szervezőképességével biztosítani tudta azt, hogy az előcsalogatott igény ki is elégítődjék.” – jellemezte Tőzsér Józsefet Dávid Gyula.

Hatalmas mennyiségű jegyzetet, kimutatást és levelezést hagyott hátra könyves tevékenységéről, ezt az anyagot dolgozta fel felesége és pályatársa, Kozma Mária a Tőzsér József könyves élete című könyvben, amelyből képet kapunk szakmai életútjáról. A kötet a Pallas Akadémia könyvkiadó gondozásában jelent meg 2017-ben.

Díjak, elismerések:

1997. Gyergyóalfalu díszpolgára

1998. Pro Urbe-díjjal tüntette ki Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata

2003. a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje

2010. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szolnay Sándor-díjjal tüntette ki (Kozma Máriával közösen).


IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Aki a könyvnek szolgál: A Tőzsér-postától a Pallas-Akadémiáig.  Szerkesztette Nagy Miklós Kund, ill. Márton Árpád. Nyomdai előkészítés: Gutemberg Műhely. Csíkszereda, Alutus Könyvkiadó, 2005.
  • Kozma Mária: Tőzsér József könyves élete. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2017.
  • Tőzsér József-emlékplakett avatás. In: szereda.Origo, 2015. október
  • Daczó Katalin:  Helytörténeti évfordulók. In: szereda.Origo, 2015. január

Online források:

Elhunyt Tőzsér József. Székelyhon, 2017. október 7.

Sarány István: Emlékkiállítás. Hargita Népe 2015.október 1.

Péter Beáta: A könyvterjesztő hálójában: kiadványok útja az olvasókhoz a kommunizmus idején. Liget.ro 2021. június 25.

EMLÉKEZETE, UTÓÉLETE

Csíkszeredában a Tőzsér József közreműködésével létrehozott Kriterion Ház falán 2015. októberében domborműves emléktáblát helyeztek el tisztelői. Tőzsér József arcképét Sárpátki Zoltán szobrászművész mintázta meg, Lázár István székelyudvarhelyi vállalkozó öntötte bronzba, a plakett alapjául szolgáló márványlapot Dóczy András szobrászművész biztosította.