2024. július  25., csütörtök, Kristóf
   
PAPP Kincses Emese
PAPP Kincses Emese

(Marosvásárhely, 1943. május 5. – 2014. július 20.)

ÉLETRAJZ

Irodalomtörténész, publicista, egyetemi oktató, politikus, az erdélyi magyar közélet jeles személyisége.

Kincses Előd ügyvéd és Kincses Elemér író, drámaíró, rendező testvére.

Marosvásárhelyen született, de életének jelentős része Csíkszeredához kötődik. Szülővárosában, a Bolyai Farkas Líceumban érettségizett, majd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát magyar-német szakon 1965-ben. A két világháború közötti erdélyi magyar történelmi regényekről írt értekezésével szerezte meg 1979-ben az irodalomtudományok doktora címet. Oktatói pályája során Tanított Kisbaconban, Gyergyóalfaluban, Csíkszeredában. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem indulása után az egyetem csíkszeredai karán tanított magyar művelődés- és tudománytörténetet. 2004-től a Magyar Tudományos Akadémia határon túli köztestületének volt a tagja.

Az 1989-es eseményekkel a politikai életbe is belépett, az RMDSZ alapító tagja és a Hargita megyei szervezet titkára lett. A közéleti szerepvállalást természetesnek tartotta, meggyőződése volt, hogy az értelmiségnek nemcsak az önmegvalósítás a feladata, hanem a népszolgálat is. 1991 és 1994 között az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) alelnöki tisztségét is betöltötte, 2012-ig Hargita megyei önkormányzati képviselőként is dolgozott.

Hetvenegy éves korában, súlyos betegség után hunyt el, 2014. július 20-án, Csíkszeredában, a Szentlélek utcai temetőben helyezték nyugalomra.

Papp Kincses Emese az erdélyi magyar közélet aktív tagjaként rendszeresen közölt publicisztikai írásokat az erdélyi magyar sajtóban. Publicisztikáit főleg a Hargita Népe és a Csíki Lapok közölte, de munkatársa volt a Valóságnak, a Művelődésnek, a Romániai Magyar Szónak is. 1990 tavaszán a csíkszeredában kiadott RMDSZ-Értesítő, 1991–1992-ben a Csíki Lapok szerkesztőbizottsági tagja volt.

Átdolgozta és színpadra alkalmazta Páskándi Géza A költő visszatér című rockoperáját, amelyet Csíkszeredában 1996. március 15-én Ne késsetek, harangok címmel mutattak be. Később a Role zenekarral együttműködve Árpádházi Szent Erzsébetről, Székely golgota címen a Madéfalvi veszedelemről, majd Szent László királyról írt és rendezett oratóriumot illetve rockoperát Csíkszeredában.

1999-ben megjelent Virrassz velem című vallomásos számvetéskötetben idézte fel közéleti szerepvállalását. 2006-ban Ha meglebben a függöny címen regényt, 2008-ban Gonosz novellák címen elbeszéléskötetet jelentetett meg. Siklódi Ferenccel közösen írt Fekete tükör című „látványregényét” 2014-ben Csíkszeredában adták ki.

Díjak, kitüntetések:

Az erdélyi magyar közéletben és a magyar kultúra ápolásában betöltött szerepéért több díjat is kapott. Munkásságát 2002-ben EMKE-életműdíjjal, 2007-ben Julianus-díjjal, 2010-ben a Németh Géza Egyesület díjával, 2014 februárjában pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetéssel ismerték el.

MŰVEI

Kötetei:

  • Virrassz velem. Regény, 1990.
  • Ha meglebben a függöny. Regény. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2007.
  • Gonosz novellák. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2008.
  • Fekete tükör. Látványregény. Siklódy Ferenc illusztrációival. Csíkszereda, Hargita Kiadó, 2014

Egyéb munkái:

  • Székely Golgota. Rockopera. Szövegét írta és rendezte: Papp Kincses Emese; Zene: Nagy Tivadar  és Papp Kincses Emese; hangszerelés, zenei anyag: Role zenekar. 2006 [zenei CD]
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

Online elérhető cikkek:

Író ,