2023. szeptember  22., péntek, Móric
   
KASSAI Lajos
KASSAI Lajos

Gyergyószentmiklós, 1858. augusztus 27. – Gyergyószentmiklós, 1935. augusztus 19.

ÉLETRAJZ

A gimnáziumot Csíksomlyón és Gyulafehérváron, a teológiát Gyulafehérváron végezte, 1883-ban szentelték pappá. A kolozsvári egyetemen magyar-latin szakos tanári oklevelet szerzett. 1886-tól Székelyudvarhelyen, 1892-től Csíksomlyón volt tanár és az internátus régense. Csíksomlyói plébános volt 1898-tól. 1904-1911 között a Csíksomlyói Római Katolikus Főgimnázium tanára. A gimnázium Csíkszeredába való költözésekor, 1911-ben került a nagynevű intézmény élére, amelynek tizenöt évig volt igazgatója, 1926-os nyugdíjazásáig. Nevéhez kapcsolódik, a Csíkszeredába való átköltözés munkája mellett, a gimnázium gyönyörű parkjának alapítása. Az 1911-től telepített dendrológiai parkot Csík vármegye erdőalkotó fenyőféléinek betelepítésével hozta létre. A ma már közel száz esztendős fenyőfák közt nyolc tűlevelű faj kapott helyet, köztük a ritka cirbolyafenyő. Gyergyószentmiklóson halt meg, mint szentszéki tanácsos és tiszteletbeli kanonok. Cikkeit, verseit több korabeli lap is közölte, A Gyergyói Újság és az Erdélyi Tudósító állandó munkatársa volt. Dolgozatai jelentek meg a székelyudvarhelyi és csíkszeredai gimnáziumi értesítőkben.

MŰVEI

  • A csík-somlyói r.k. főgimn. önképző körének 25 é. működése 1870-1895. In: A csíksomlyói főgimázium 1896. évi értesítője
  • Az Erdélyi r.k. Status csíkszeredai főgimn-ának értes-je az 1924/25. isk-évről. Csíkszereda, 1925. (szerkesztő)

IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • A csiksomlyói róm. kath. főgymnasium értesitője 1896. 449. l.
  • [Halálakor megemlékezés]. Erdélyi Iskola, 1935/36 1-2. p. 73
  • Antal Imre: Tisztesség adassék. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 1994.
  • Id. Borsodi László: In memoriam Kassai Lajos. Hargita Népe, 2003. szept. 17.