2024. július  25., csütörtök, Kristóf
   
ZÖLD Lajos
ZÖLD Lajos

Gyergyószárhegy, 1932. december 22. –  Csíkszereda, 2014. november 14.

ÉLETRAJZ

Újságíró, közíró, közösségszervező, a gyergyószárhegyi Barátság Képzőművészeti Alkotótábor egyik alapítója

Zöld Lajos 1932. december 22-én született Gyergyószárhegyen, középiskolai tanulmányait a gyergyószentmiklósi gimnáziumban végezte (1943–1951), majd a Bolyai Tudományegyetem Történelem–Filozófia Karán szerzett egyetemi oklevelet 1955-ben. Pályafutását újságíróként kezdte, 1955–1957 között az Előre országos napilap szerkesztője, később az Ifjúmunkás szerkesztőbizottsági tagja (1957–1966), végül 1968-tól 1989-ig a Hargita és a 1992–2003 között a Hargita Népe napilap újságírója, szerkesztőbizottsági tagja volt. Külső munkatársként riportokkal, interjúkkal, publicisztikával jelentkezett az Utunk, Korunk, Látó és a Romániai Magyar Szó hasábjain. Társszerkesztője volt a Hargita megye útikönyve (Csíkszereda, 1973) című kötetnek. 1974-ben Márton Árpád és Gaál András képzőművészekkel közösen hozták létre a gyergyószárhegyi Barátság Képzőművészeti Alkotótábort, amelyet 1994-ig, húsz éven át szervezett és igazgatott. Zöld Lajos szervezőmunkájának köszönhetően  a kezdetekkor romos állapotban levő ferences kolostort és a Lázár-kastély műemlék épületét sikerült szakszerűen felújítani, a környék lakosságának együttes erőfeszítéseivel. Nevéhez fűződik a kastély Kapubástyájának restaurálása, amlyben állandó kiállítást nyithattak,  a Lovagterem és részben az Asszonyok Háza helyreállítása.

„Mindennek mindenese volt. Egyházi hatóságoknál kilincselt a romos kastély átengedéséért, építőanyagért szaladgált, ha kellett, meszet kavart és épületanyagot hordott, harcolt a hatalom nagyuraival és helyi kiskirályaival” – írta róla Dávid Gyula 1992-ben (Zöld Lajos laudációja. Művelődés, 1992/7).

Több alkalommal házigazdája volt a Szárhegyi Kriterion Írótáboroknak (1980, 1990, 2000). Ugyancsak Szárhegyen kezdeményezte és megszervezte a Szépteremtő Kaláka népművészeti tábort, amelynek 1985-ig volt igazgatója. 1985-ben lemondott a tábor igazgatói tisztségéről. Magánvállalatot alapított Csíkszeredában, Zöld és Tsai néven.

A szárhegyi alkotótábor létrejöttének, kiteljesedésének történetét A víz szalad, a kő marad… A gyergyószárhegyi Barátság Képzőművészeti Alkotótábor 25 éve 1974–1999. (Gyergyószárhegy, 1999) című személyes hangvételű monográfiában írta meg.

Kölcsönkért élet, kamatra címmel adta közre önéletrajzi memoárkötetét, a Pallas-Akadémia Kiadó gondozásában 2003-ban. 2004-ben szerkesztésében jelent meg A gyergyószárhegyi Barátság Művésztelep enciklopédiája 1974/1975 című kötet. A szárhegyi Kriterion-írótáborok dokumentumanyagából Dávid Gyulával együtt sajtó alá rendezett kötete Szekértábor a Szármány hegyén címmel 2008-ban jelent meg.

Zöld Lajost nyolcvankét éves korában érte a halál, 2014. november 14-én, a csíktaplocai temetőben helyezték örök nyugalomra 2014 november 17-én.

Értékteremtő, művelődésszervező munkásságát számos díjjal ismerték el:

1992 – EMKE Szolnay Sándor-díja

2000 – Kriterion-koszorú

2003 – Hargita Megyéért-díj, Márton Árpáddal és Gaál Andrással közös kitüntetés, a  gyergyószárhegyi Barátság Alkotótábor megteremtéséért

2004 –a magyar kulturális minisztérium Wlassics Gyula-díja

MŰVEI

Megjelent munkája:

 • A víz szalad, a kő marad… A gyergyószárhegyi Barátság Képzőművészeti Alkotótábor 25 éve 1974–1999. Gyergyószárhegy, 1999.

Szerkesztő:

 • A gyergyószárhegyi Barátság Művésztelep enciklopédiája 1974/1975. Felelős szerk. Zöld Lajos. Gyergyószárhegyi Megyei Alkotóközpont, Hargita MegyeTanáca, Alutus Kiadó, Csíkszereda, 2004.

Társzerkesztő:

 • Hargita megye útikönyve. Csíkszereda, 1973.
 • Szekértábor a Szármány hegyén. Gyergyószárhegyi Kriterion írótalálkozók : 1980-1990-2000. Szerk. Dávid Gyula, Zöld Lajos. Kolozsvár, Polis Kiadó, 2008.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

 • Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Kriterion kiadó. Online változat
 • Mátyás Árpád: „Dolgozni csak úgy lehet eredményesen, ha belülről is érezzük cselekedeteink értelmét és hasznát”. Rendhagyó interjú Zöld Lajossal. Előre, 1982. szept. 17.
 • Dávid Gyula: Zöld Lajos laudációja. Művelődés 1992/7. Újraközölve: Székelyföld, 1998/12.
 • Dóczy Pál: Gyergyószárhegyi látogatások. A Hét, 1993/30.
 • Szatnári László: Életem, emlékeim. A művészet vonzáskörében. Beszélgetés Zöld Lajossal. Székelyföld ,1998/12.
 • Szatmári László: Szárhegyi szépteremtés. (Laudatio a Kriterion Koszorú átadása alkalmából.) A Hét, 2000/50.
 • Tűnődés Szárhegy ürügyén. A Hét, 2000/24.
 • Zsombori Vilmos: Intézményteremtő, közösségépítő életutak elismerése. Hargita Népe,  2003. július 2.
 • Cseke Gábor: Két lánc édes rabságában. Beszélgetés Zöld Lajos újságíróval. (Megjelent a Romániai Magyar Szó Színkép mellékletében)
 • Cseke Gábor: Kolostor- és kastélyépítők könyve. (Beszélgetés Zöld Lajossal, megjelent a Romániai Magyar Szó Színkép mellékletében)
 • Szőcs Lóránt: Elhunyt Zöld Lajos. Székelyhon, 2014. november 13.
 • Nagy Miklós Kund: A Gyergyószárhegyi Művésztelep laudációja. Magyar Örökség-díjat kapott a Gyergyószárhegyi Művésztelep). Népújság, 2023. június 30.