2023. szeptember  23., szombat, Tekla
   
ANTAL Áron
ANTAL Áron

Csíkdánfalva, 1881. október 20. – Csíkszereda, 1966. április 28.

ÉLETRAJZ

Tanár, író, történész.

A középiskolát Csíksomlyón, az egyetemet Budapesten és Kolozsvárt végezte, ahol 1908-ban magyar–latin szakos tanári oklevelet szerzett. 1907-ben kezdte tanári pályáját Székelyudvarhelyen, majd Csíksomlyón, Brassóban, Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában tanított.
Csík múltjáról tanulmányokat közölt a csíkszeredai gimnázium értesítőiben. Megírta a csíksomlyói főgimnázium neves igazgatójának, a moldvai csángók katolikus egyházközségeit meglátogató Imets Fülöp Jákónak az életrajzát (1913). A két világháború között több írását közölték erdélyi folyóiratok. Székely tárgyú elbeszéléseiben népmesei, mondai alakokat szerepeltet. Uz Bence alakja a helyi néphagyományokhoz hűen az ő írásaiban jelenik meg először.

MŰVEI

  • A török diák. Ifjúsági regény, Kolozsvár. 1926;
  • Köderdő mellől. Elbeszélések, Kolozsvár, 1927;
  • Csík vármegye története. IN Székelyföld és székely nagyjaink. Kézdivásárhely, 1914.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

Tanár ,