2023. szeptember  22., péntek, Móric
   
GÁL Elemér
A fotó forrása: Út a Héthavasra. Gál Elemér idézése. Eger, 2014.
GÁL Elemér

Csíkszereda, 1929. február 28. – Eger, 2007. május 31.

ÉLETRAJZ

Író, újságíró, szerkesztő, tanár, pedagógiai szakíró.

A Csíkszeredához tartozó Zsögöd szülötte, szülővárosában, a csíkszeredai gimnáziumban tanult. A középiskolát 1948-ban végezte, a Bolyai Tudományegyetemen magyar irodalom szakán szerzett oklevelet.
Középiskolai tanárként kezdte pályáját Szatmárnémetiben, a tanítványa volt Szilágyi Domokos. Módszertani, nevelési írásai, cikkei a Tanügyi Újságban és a Szatmári Hírlapban jelentek meg. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem megbízásából szakfelügyelőként dolgozott. Pedagógusként több tanulmány szerzője volt, dolgozata jelent meg a Beszéd és íráskészségfejlesztés című pedagógiai gyűjteményben (1956). Tanári pályájának rendkívüli eredményessége által az erdélyi magyar oktatásügy közismert személyiségévé vált.
Irodalomszervezői tevékenysége is figyelemre méltó. A szatmári Friss Újságban jelentette meg riportjait és elbeszéléseit. Számos színdarabot, mesét dramatizált. A Szamoshát című szépirodalmi lap főszerkesztője volt (1990-1993).
1994-ben Egerbe költözött, az Új Hevesi Naplóban és a Heves Megyei Hírlapban publikált.
Portréinak, tárcáinak, esszéinek, novelláinak mély embersége visszhangra talált az olvasók körében.
Riportjai, novellái mellett több könyvet is írt. A Hármashatár Irodalmi Társaság alapító tagja, a Szent György Lovagrend lovagja és a Vitéz Rend tagja volt.
Egerben írta legjelentősebb művét, a Héthavas című őstörténeti hitregényét, amely 2006-ban jelent meg először (Grafotip Kiadó), 2008-ban Csíkszeredában második, változatlan kiadásban a Pallas-Akadémia Kiadó gondozásában jelent meg.

A regényben két párhuzamos szerelmi történet keretébe illeszti a sámánhitből a kereszténységbe való átmenet hitvilágának ábrázolását. A székely hit-és mondavilágot szervezi regényvilággá, újszerűen ábrázolva a magyarság hivatását fejtegető eszméket, gondolkodó nagy elődök alapproblémáját a jól komponált regény.

Az Egerben megjelenő Agria folyóiratban Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész, kritikus közölt kritikát a regényről 2008-ban:

"Regénybeli történelme csak időbeli és formai keret, népmondák, regényes krónikák, ősvallási hitelemek, hitregék és írói fantáziából született eredetmondákból áll össze. Az író arra keres választ, hogy mi tartotta fenn 450 éven át a székelységet a széthulló hun birodalom romjainak egy kis erdélyi szigetén, hogy nyelvét megtartva megőrizze identitását, és bevárja magyar testvéreit? Az író válasza: az őseiktől örökölt szellemi-lelki kincsük: a kegyelem műve, az újulni képes hitük, amely rátalált az egyént és közösséget megtartó kereszténységre."

"...azért merültem bele a magyar őstörténet emberének lelkivilágába, mert bennük láttam meg a kozmikus világrendbe illeszkedő ember magatartását, aki nemcsak magára gondol, hanem a közösségre is, amely számára létfenntartó erő, és csak ezen belül tudja elképzelni boldogulását." - vallotta Gál Elemér a Hargita Népe napilapban 2007-ban közölt interjúban, Máriás József kérdéseire válaszolva. A szülőföld iránti vágyakozása, ragaszkodása volt a regény megírásának egyik fő indítéka:

"Nálunk, Csíkban élnek a hegyek: a fenyők közelről zöldek, messziről kékek. Amikor Nagysomlyó mögül felkel a nap, akkor megállunk egy pillanatra, mintha köszöntenénk. Este pedig, amikor a Hargita gerincén lenyugszik, fejet hajtunk és mosolygunk némán, mint aki ajándékot kapott. Ilyenkor érezzük, hogy adósai vagyunk a szülőföldnek, én is ezzel a könyvvel akarok adósságot törleszteni, amivel a Hargitának és jóravaló népének tartozom. Ha nem települtem volna át, talán meg se írom ezt a könyvet. Hiányzott volna hozzá a szülőföld iránti szeretetnek az a hőfoka, amelyet csak akkor érzünk igazán, amikor távol vagyunk tőle. A szülőföld olyan szülénk, amelyik sohasem öregszik, sohasem hazudik, mindig igazat mond, és változatlanul szeret. Még a hűtlent is hazavárja."

Posztumusz kitüntetések:

Tisztikereszt 2007 - Visegrád, Szent György Lovagrend
Irodalmi Nívódíj, 2007. Augusztus 20. Eger
Rovóbán Czím Örököse - AMAMA Alapítvány - Oklevél és lettőskereszt - Budavárban, a 2015. esztendő Kikelet havának 21. napján, a Magyar Nemzeti Levéltár Lovagtermében

MŰVEI

Önálló kötetek:

 • Héthavas. Őstörténeti hitregény. Grafotip Kiadó, 2006; 2. változatalan kiad.: Csíkszereda, Pallas Akadémia Kiadó, 2008; 3. kiad.: Eger 2017.  Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár - Garamond Kft. ISBN 978-963-7283-23-9.

Posztumusz kötetek:

 • Gál Elemér: A szeretet vár valahol. Válogatás a szerző kisprózáiból. Válogatta és szerkesztette Murawszki Magdolna és Gál Elemérné. Eger, Segít a Város Alapítvány, 2009. Online változat: Heves Megyei Elektronikus Könyvtár.  Bródy Sándor Könyvtár, Eger.
 • Út a Héthavasra. Gál Elemér idézése. Szerkesztette: Lisztóczky László. A szerkesztés munkájában közreműködött: Gál Elemérné Zolcsák Anna. Eger, Média Eger Nonprofit Kft, 2014.

Gyűjteményes kötetekben:

 • A tanulók írásbeli alkotókészségének fejlesztése. In.: Beszéd és íráskészség-fejlesztés, 1956;
 • Szilágyi Domokos, a diák. In: A költő életei, Bukarest, 1986;
 • Lovasok a temetőben. In : Távol Betlehem-antológia: p. 51-52 Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2000.
 • Hármas szemsugárban – Szilágyi Domokos költői indulása. Bővített változat. Várhely 2004. ősz-tél, X. évf;
 • Szellemi utazás Erdélyben és Csángóföldön Dr Cs Varga István Rokonföldön című könyve alapján. In: Magyartanítás, 2005. 46.évf. 2.sz. p. 38 - 40;.
 • Az 1956-os forradalom kárvallott szemlélői – az ,,Október Lángja" szatmári diákújság történetéhez. In: Évfordulós tanácskozások. Szatmárnémeti, 2006., 181.o;
 • Fiúlíceumi tanárok 1954-1957 között. In: A Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium 40 éves jubileumi évkönyve. Szatmárnémeti 2012. p.62-72.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

 • Dr. Cs Varga István: Lélekben nagyok – Új könyvpiac, 2005. 07-01
 • Máriás József: Őstörténeti hitregény Gál Elemértől In: Zempléni Muzsa. 07/1 Online
 • Máriás József: Ahol a kövek is beszélnek. Interjú Gál Elemérrel, a Héthavas című őstörténeti regény szerzőjével. In: Hargita Népe 2007. márc. 2. (XIX. évf./51)
 • Dr. Cs. Varga István: Gál Elemér Héthavas című regényéről. In: Agria. 2. évfolyam 1. szám (2008. tavasz)
 • Dr. Cs Varga István: A fény árnyéka. In: Muravidék 14. –p. 46-52
 • Dr. Cs Varga István: Gál Elemér Héthavas c. regényéről In: Új hegyvidék, 2007.1-2.szám
 • Dr. Cs Varga István: Látókör
 • Csíki olvasókönyv. Szerk. Hermann Gusztáv Mihály, Buzogány Árpád. Csíkszereda, 2009. Murawski Magdolna: Egy csöpp Erdély – előszó A szeretet vár valahol c.kötethez, 2009.
 • Zolcsák Anna: Gál Elemér őstörténeti hitregénye és üzenete a jövőnek – MOGY - Bösztörpuszta, Pusztaegyetem, 2010 aug. 13.
 • Dr. Kelemen Erzsébet: A vállalt küldetés- Gál Elemér: A szeretet vár valahol c. kötetének bemutatása In: Hét színkép (tanulmányok, kritikák) Ráció kiadó Budapest, 2010.
 • Szóné Fülöp Dalma: A rabonbánok nyilai In: Agria 2011. v. évf. 4. szám p. 193-200.
 • Hermann Gusztáv-Mihály: Héthavas. In.: Hermann Gusztáv-Mihály: Források Fénye – tények árnyéka. Hargita Népe Kiadó, 2013.
 • Dr. Lisztóczky László: Aki Egerbe hozta Erdély szellemét. In: A múló idők mérlegén, 2014.
 • Út a Héthavasra. Gál Elemér idézése. Szerkesztette: Lisztóczky László. A szerkesztés munkájában köztreműködött: Gál Elemérné Zolcsák Anna. Eger, Média Eger Nonprofit Kft, 2014.
 • Szíki Károly: Minden, ami elveszett visszakerül egyszer Isten tenyerén – Út a héthavasra- In: Agria, IX. évf. 1.szám 2015 tavasz p. 260 – 267.
 • Kocsis István: Tanárom Gál Elemér, a tiszteletbeli rabonbán. Elhangzott Budapesten, a Nemzeti Levéltár Lovagtermében 2015. március 21.
 • Dr. Gyárfás Ágnes: Gál Elemér regénye, mint hősi játék az egri Gárdonyi Géza Színházban. In: Ősi gyökér p. 89-92.
 • Csatáné Barta Irénke, Holló József, Renn Oszkár versei

On-line források:

EMLÉKEZETE, UTÓÉLETE

Gál Elemér irodalmi hagyatékát Egerben élő özvegye, Zolcsák Anna gondozza. A szeretet vár valahol címmel, 2009-ben jelent meg Egerben válogatás az író kisprózáiból, Murawski Magdolna és Gál Elermérné Zolcsák Anna válogatásában, szerkesztésében.

Gál Elemér értékes életművét mutatja fel az ugyancsak Zolcsák Anna közreműködésével megjelent Út a Héthavasra. Gál Elemér idézése című kötet (Szerk. Lisztóczky László, Eger, 2014.), amely újságcikkeiből és tanulmányaiból, naplójegyzeteiből, erdélyi témájú írásaiból tesz közzé válogatást, ezek mellett a Héthavas című regényéről szóló kritikákat, méltatásokat, interjúkat is tartalmaz.

Gál Elemér Héthavas című regényét Beke Sándor és Pásztó András írta színpadra. Az egri Gárdonyi Géza Színház társulata 2016. március 18-án mutatta be a Héthavas gyermekei című regényes történetet Beke Sándor rendezésében.

2017. június 13-án  Gál Elemér tiszteletére emlékműsort rendeztek az egri  Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. Az író, tanár halálának tizedik évfordulóján bemutatták Héthavas című kötetének harmadik kiadását.(Videófelvétel az eseményről).

Tanár ,