2024. június  18., kedd, Arnold
   
DOBOS Ferenc
DOBOS Ferenc

Alsójára, 1881. július 31. – Székelyudvarhely, 1949. május 1.

ÉLETRAJZ

Történész, költő, tanár.

A kolozsvári egyetemen szerzett tanári és bölcsészdoktori oklevelet. A csíksomlyói főgimnázium világi tanára volt 1905–1908 között, földrajzot és történelmet tanított. 1908-tól a Székelyudvarhelyi Római Katolikus főgimnázium tanára, ünnepségek szónokaként nagy tekintélynek örvendett a városban, a gimnázium tanári könyvtárának őre is volt. Az iskola történetéről írt tanulmányait a ginmnázium értesítőiben tette közzé. Történelmi tárgyú cikkeit, verseit főleg helyi lapok közölték. Könyvet írt Az Adria uralmának kérdése a XVI. században címmel (Kolozsvár, 1905). Történészként a székelyek eredete és a székely székek kérdései foglalkoztatták. A székelyek hun eredete című tanulmánya a Székelyföld írásban és képben című gyűjteményes kötetben jelent meg 1941-ben. Őszi levélhullás című verseskötete (Kolozsvár, 1941) öregkori lírai verseit tartalmazza.

MŰVEI

  • Az Adria uralmának kérdése a XVI. században. Kolozsvár, 1905.
  • A székelyek hun eredete In.: Székelyföld írásban és képben. Budapest, 1941.
  • Őszi levélhullás (versek). Kolozsvár, 1941.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Csíki olvasókönyv. Szerk. Hermann Gusztáv Mihály, P. Buzogány Árpád. Csíkszereda, 2009.
  • Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Online változat.
  • Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. 2. bőv. kiad. A szöveget gondozta, jegyzetekkel ellátta: Hermann Gusztáv Mihály, a Kislexikont aktualizálta P. Buzogány Árpád. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 2015.
Tanár ,