2023. szeptember  23., szombat, Tekla
   
HANKÓ János
A csíkkarcfalvi Hankó kúria, Hankó János rajza. A Hírnök, Kolozsvár, 1927.
HANKÓ János

Csíkszentdomokos, 1897. április 26. Budapest, 1969. július 9.

ÉLETRAJZ

Grafikus.

A csíkszeredai Római Katolikus Főgimnáziumban érettségizett 1915-ben. A jogi doktorátus megszerzése után a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank vezető tisztviselője volt.

Az első világháború alatt, katonai szolgálata idején 1918-ban északolaszországi városokban készített rajzokat.

Tollrajzai az 1920-as évektől jelentek meg főleg a Pásztortűz és a Hírnök c. folyóiratokban. Legértékesebb rajzai kolozsvári műemlékeket ábrázolnak, 1926-ban albumban jelentette meg tíz tusrajzát A régi Kolozsvár címmel, ugyancsak tíz tusrajza illusztrálja a Kolozsvári Róm. Kat. Főgimnázium 1930-ban kiadott emlékalbumát. Kiadásában jelent meg: 110 év. A kolozsvári Casino évkönyve. (Kolozsvár, 1943).

Készültek rajzai a Székelyföldön és  Csíkban (a csíkkarcfalvi templomról és a Hankó- kúriáról), a Maros mentén és Kalotaszegen is. Tájképeket festett, ritkábban portrékat is rajzolt.

A második világháború idején Budapesten telepedett le, 1969-ben halt meg.

MŰVEI

  • A régi Kolozsvár. [Tíz tusrajz Kolozsvárról], Kolozsvár, 1926.
  • A kolozsvári r. k. főgimnázium emlékalbuma. Kolozsvár, Minerva, 1930
IRODALOM ÉS FORRÁSOK


FOTÓ

Szádeczky Gyula. Hankó János rajza, Pásztortűz, 1925