2024. május  30., csütörtök, Janka
   
JÉNÁKI Ferenc
JÉNÁKI Ferenc

1885. február 11. Bereck – 1970. december 31. Marosszentgyörgy

ÉLETRAJZ

Bölcsészdoktor, főgimnáziumi tanár és igazgató, pápai kamarás.

Kézdivásárhelyen érettségizett, majd Gyulafehérváron végezte a teológiát. 1908-tól brassói káplán volt.1913-ban a kolozsvári egyetemen szerzett magyar-latin szakos tanári diplomát, 1914-ben pedig ugyanott megvédte Kájoni János egyházi énekgyűjteményéről szóló doktori értkezését. 1912-től a kantai (kézdivásárhelyi) főgimnáziumban tanított.

1624 tavaszán Moldvába utazott, a távolabbra eső Románvásár környéki csángó településeket kereste fel, az ott élő csángók vallási élete, anyanyelvi kultúrája és szokásrendje maradványai után kutatott. Csángóföldi útjáról a Brassóban megjelenő Erdélyi Tudósító hasábjain számolt be.

1926-őszétől a csíkszeredai főgimnázium igazgatójává nevezték ki, 1928 januárjában azonban felfüggesztették igazgatói állásából ( Jénáki ugyanis két moldvai csángó gyermeket is felvett az intézetbe, akiket román anyanylvűnek tekintettek, és román nemzetiségű tanuló nem tanulhatott az akkori magánoktatási törvény szerint kisebbségi iskolában).

1928-tól a brassói főgimnázium tanára volt. A püspök Gyulafehérváron a finevelő intézet régenssévé nevezte ki, pápai kamarási rangot kapott a pápától. Sokoldalú, kivételes nyelvérzékkel rendelkező ember volt, szaktárgyai mellett román, francia, és német nyelvet is tanított. A második világháború után a kolozsvári piarista gimnáziumban tanított, az 1950-es évektől Marosszentgyörgyön teljesített papi szolgálatot.

Munkája: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kolozsvár, 1914.

MŰVEI

  • Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kolozsvár, 1914.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Antal Árpád: Csendes főhajtás Jénáki Ferenc emléke előtt. In: Székelyföld, 2002. VI. évf. 5. szám, 131-137. o.
  • Király György: Jénáki Ferenc: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. In: Irodalomtörténeti Közlemények, Bp., MTA , 1915.. 251-252. o.