2024. július  25., csütörtök, Kristóf
   
LÉVAI Lajos
LÉVAI Lajos

Kolozsvár 1894. június 27. – Székelyudvarhely 1974. június 7.

ÉLETRAJZ

Író, helytörténész, tanár.
Szülővárosában, Kolozsváron érettségizett 1914-ben, a Református Kollégiumban. Az I. világháború szakította félbe egyetemi tanulmányait. 1923-ban történelem-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett, 1926-ban Szegeden bölcsészeti doktorátust. 1926-1949 között a Székelyudvarhelyi Tanítóképző illetve a Református Kollégium tanára volt. A székelyudvarhelyi művelődés egyik sokoldalú egyénisége, több egyesület elnöke, vezetőségi tagja volt. Írói munkássága is sokoldalú.
Közíróként az Ellenzék és a Brassói Lapok munkatársa volt. Az Ifjú Erdély rovatvezetője, társadalomkutatói érdeklődését jelzik Petrozsény településéről írt demográfiai munkája (1927), Lengyelfalváról szóló monográfiája (1935).
Ifjúsági regényei, történelmi ismeretterjesztő írásai, néprajzi feldolgozásai a Székelyföld honismereti irodalmát gazdagítják. Színdarabot írt Bálványosvár regényes múltjáról. 1938-ban megírta a Székely Dalegylet történetét. A két világháború közt és a háború után írt cikkeiben a szociális kérdések felé fordította figyelmét.

A hatvanas évektől a Vörös Zászlóban, a Hargitában, és a budapesti Élet és Tudományban közölt tudománynépszerűsítő munkákat, valamint Mazsolák címmel aforizmáit.
Említésre méltó két történelmi közlése: Gróf Rhédei Claudia című írása az Erdélyi Múzeum székelyudvarhelyi XIV. vándorgyűlésének emlékkönyvében (1937) és Mikor született Kőrösi Csoma Sándor? című pontosítása a Korunkban (1964/10).
Életműve alapján méltán nevezték „Székelyföld íródeákjának."

MŰVEI

 • Becsülettel és akarattal. Ifjúsági regény. Budapest, 1924.
 • Székelyföldi képek. Kolozsvár, 1934.
 • Székelyföldi kis tükör. Budapest, 1942.
 • Egy pesti diák utazása Erdélyben. Budapest, 1943.
 • Petrozsény települése. Székelyudvarhely, 1927.
 • A szakadék szélén. Ifjúsági regény. Kolozsvár, 1933.
 • Lengyelfalva monográfiája. Székelyudvarhely, 1935.
 • Székely betlehemi játék és lakodalmi ének. Székelyudvarhely, 1935.
 • Székely Dalegylet emlékkönyve. Székelyudvarhely, 1935.
 • Bálványos vára. Színmű. Székelyudvarhely, 1940.
 • Parabolák. Elbeszélések. Székelyudvarhely, 1943.
 • Egy székelyföldi iskolamester levelei. Ifjúsági olvasmányok. Székelyudvarhely, 1943.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

 • Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. Jegyzetek: Hermann Gusztáv Mihály. A Kislexikont kiegészítette: P. Buzogány Árpád. 2. bőv., jav. kiadás.Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 2015.
 • Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Online változat.
Tanár ,