2024. június  18., kedd, Arnold
   
FÖLDES Zoltán
A kép forrása: Hírnök, Kolozsvár, 1923.
FÖLDES Zoltán

Csíksomlyó, 1884. október 15. – Budajenő, 1956. július 28.

ÉLETRAJZ

Elbeszélő, tankönyvíró.

Apja Földes József, a Csíksomlyói Tanítóképző Intézet igazgatója, testvére Wégerné Földes Anna, író.

Csíksomlyón tanítói oklevelet, Kolozsvárt jogi doktorátust szerzett, tanító lett. Évekig tanított Gyergyóremetén, az első világháború előtt, a csutakfalvi iskola igazgatója volt.

Már az első világháború előtt több kötete jelent meg. A Hírnök, Pásztortűz, Vasárnap, Új Cimbora, Jóbarát, Erdélyi Tudósító munkatársa volt. 1929-1930-ban Angyalkert, később Erdélyi Kis Pajtás címmel gyermekújságot adott ki. Gyermekek számára írt köszöntőkönyvet (Kolozsvár, 1923) és iskolai használatra elkészítette Maros-Torda vármegye földrajzát (Kolozsvár, 1923). A népiskolák IV-VIII. osztályai számára szerkesztett magyar olvasókönyveit (1928–37) a katolikus elemi iskolákban használták, a VI-VII. osztályok számára egészségtant írt (1931).

Több szépprózai gyűjteménye és verseskötete is megjelent: A magyarságért (cikkgyűjtemény, Ditró, 1913), Versek (Marosvásárhely, é. n.), Az endrédi leányvásár és más elbeszélések (szépprózai írások, Kolozsvár, 1928); újabb versei Szívvel (Szováta, 1928) cím alatt jelentek meg; falusi históriája Az elveszett leány (Kolozsvár, 1928). Apjának, Földes Józsefnek, a csíksomlyói tanító-igazgatónak XIX. századbeli jegyzeteit felhasználva adta ki didaktikus történeteit és jótanácsait János apó tapasztalatai címmel.

MŰVEI

  • Maros-Torda vármegye földrajza. Kolozsvár, 1923.
  • A magyarságért. (Cikkgyűjtemény), Ditró, 1913,
  • Versek. Marosvásárhely, é. n.
  • Az endrédi leányvásár és más elbeszélések. Szépprózai írások, Kolozsvár, 1928;
  • Szívvel. Versek. Szováta, 1928.
  • Az elveszett leány. Kolozsvár, 1928.
  • János apó tapasztalatai. (Földes József jegyzetei alapján).  Kolozsvár, 1928.
  • Az Ó-szövetség hősei. (Verses elbeszélések). Kolozsvár, 1938.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Csíki Olvasókönyv. Csíkszereda, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Hargita Kiadóhivatal, 2009.
  • Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Online változat.
Tanár ,