2024. június  18., kedd, Arnold
   
FÖLDES József
A kép lelőhelye: Karácsony József: A Csíksomlyói Róm. Kath. Tanítóképző-Intézet története ötven éves jubileumi ünnepélye alkalmából. Csíkszereda, 1909.
FÖLDES József

1842. Nagymegyer Csíksomlyó, 1897. július 24.

ÉLETRAJZ

Tanár, okleveles tanító.

Földes Zoltán és Wégerné Földes Anna édesapja.

1873-1897 között tanított a Csíksomlyói Tanítókézpző Intézetben tanított, fő tantárgya a módszertan volt. Az 1873-1874-es tanévtől a csíksomlyói tanítóképző rendes tanára volt, 1883. október 2-ától 1897 márciusáig igazgatója. Hosszas betegség után hunyt el 1897. július 24-én, ( a Csíksomlyói Róm. Kath. Tanítóképző Intézet 1897-1898-as tanévi értesítőjében megjelent adatok szerint).

Tanártársai és volt tanítványai ragaszkodásuk jeléül utódja, Karácsony József indítványára emlékkövet állítottak sírjára, a csíksomlyói Szent Péter templom mellett.

IRODALOM ÉS FORRÁSOK