2024. június  18., kedd, Arnold
   
NAGY Imre
Önarckép palettával. Olaj, vászon. Zsögöd, 1956. Csíki Székely Múzeum
NAGY Imre

Csíkzsögöd, 1893. július 25. – Csíkszereda , 1976. augusztus 22.

ÉLETRAJZ

Festő-és grafikusművész, emlékiratíró.

Névváltozat: Zsögödi Nagy Imre

A Székely Festőiskola egyik legjelentősebb képviselője. A mai Csíkszeredához tartozó Zsögödön született 1893. július 25-én. A Zsögödi előnevet szülőfaluja tiszteletére vette fel. Az elemi iskolát szülőfalujában, középiskolai tanulmányait Csíksomlyón és Gyergyószentmiklóson végezte. Csíksomlyón szerzett tanítói oklevelet. A budapesti Rajztanárképzőn, a szolnoki művésztelepen és a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult, Olgyai Viktor irányításával. 1915-1917 között katonáskodott, az első világháborúban a harctéren megsebesült.

1924-től hazaköltözött Erdélybe, a nagybányai művésztelepen is dolgozott. Haláláig kisebb megszakításokkal Zsögödön élt. Élete elválaszthatatlan szülőfalujától, amely általa lett híres, a zsögödi táj elevenedik meg számos alkotásán.  1925–26-ban Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Brassóban mutatkozott be fametszeteivel és festményeivel.

Az 1920-as évektől több európai országban járt tanulmányúton, számos kiállítása volt erdélyi városokban és külföldön is, Budapesten, Berlinben, Velencében, Zürichben, Prágában, Nürnbergben. 1929-ben és 1931-ben a budapesti Ernst Múzeumban volt kollektív kiállítása.

1930-tól a Barabás Miklós Céh alapító tagjaként több hazai kiállításon vett részt.

1930-ban Domokos Pál Péterrel és Vámszer Gézával közösen lerakták a csíki múzeum  alapjait. 1936-ban és 1937-ben is gyűjteményes kiállítással szerepelt a fővárosban, 1938-ban Londonban volt egyéni tárlata.

1949-1950 között a kolozsvári Képzőművészeti Főiskola tanára volt.

1962-ben zsögödi házát Csíkszereda városának adományozta, itt nyílt meg 1973-ban, a művész nyolcvanadik születésnapjára a Nagy Imre Képtár  a Csíki Székely Múzeum gondnokságában. Halála előtt, 1976-ban mintegy  8000 alkotását ajándékozta szülővárosának.

Nagy Imre semmilyen irányzatnak sem vált tudatos követőjévé, s ennek ellenére a XX. század korszerű festője volt. Mint Genthon István írja: “Nagy Imre a székely parasztok életét balladai tömörségű festői kompozíciókban örökítette meg, egyszersmind az erdélyi táj, kivált a Hargita vidékénak nagy festője.”

Festményeit a Csíki-medence jellegzetes fénye ragyogja be. Grafikákat, akvarelleket, rézkarcokat és fametszeteket, tus- és ceruzarajzokat is készített. Az erdélyi magyar irodalom és művészet jeles képviselőit ábrázoló tusrajzainak arcképcsarnoka az életmű felbecsülhetetlen részét képezi. A rajzok 1973-ban kötetekben is megjelentek.Hagyatéka közel 7000 darabból áll, vázlatokat és kész műveket egyaránt tartalmaz, amelynek legnagyobb részét hazai közgyűjtemények őrzik, 6547 darabot a Csíki Székely Múzeum Nagy Imre képtárában őriznek.

1976. augusztus 22-én hunyt el Csíkszeredában. A festőművész hamvait zsögödi műtermének külső falában helyezték el 1976 augusztusában; a szülőházban személyes dolgai, használati tárgyai, bútorai, könyvei láthatók,  utolsó két ceruzarajz önarcképe, valamint a festőállványon látható félbe maradt kompozíció.

Ismertebb festményei: Az én falum (1962, Zsögöd); Az utolsó két ló (1965, Zsögöd); Krumpliszedők (1968, Kolozsvár); Noé bárkája felé (1967, Kolozsvár); Pihenés (1973, Kolozsvár); Régi temető (1969, Zsögöd); Fürdés (1967, Kolozsvár); Avignoni kisasszonyok Zsögödön (1965).

Följegyzések című könyve, amelyben életpályáját meséli el, 1979-ben jelent meg. Születésének centenáriumára, 1993-ban kiállítást rendeztek Csíkszeredában. Halálának harmincadik évfordulóján, 2006-ban a csíkszeredai Pallas-Akadémia Kiadó és a Csíki Székely Múzeum gondozásában jelent meg A bőfény forrása. Zsögödi Nagy Imre című monográfia, szerzője Szabó András, az életmű egyik szakavatott kutatója, a művész hagyatékának kurátora.

"Amit ránk hagyott, minden átszüremlett az ő szellemiségén. Élte, látta, és élőnek láttatta környezetét, a mindig bőfényben fürdő Csíki valóságot: tájat, embert állatot." (Szabó András)

Díjai, elismerései:

1957-ben a Román Népköztársaság Művészetének Érdemes Mestere

1963-ban a Munka-érdemrend I. fokozata

1968-ban KulturálisÉrdemrend I. fokozata

2005-ben post mortem Magyar Örökség-díjjal jutalmazta a Magyar Örökség és Európa Egyesület.

MŰVEI

Önéletrajzi visszaemlékezésének kiadásai:
 • Följegyzések. [Önéletrajz]. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979.
 • Az úgy volt, hogy...- hallák-e? Följegyzések. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2012.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

Monográfiák, tanulmányok:
 • Gazda József: Nagy Imre. Monográfia, 38 reprodukcióval, 1972.
 • Negoiţă Lăptoiu: Nagy Imre. Monográfia, 42 reprodukcióval, 1975.
 • Nagy Imre: Följegyzések. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979.
 • Xilogravuri-Fametszetek-Holzschnitte (szerk: Bucur Nicolae, Kántor József), Hargita megye Szocialista Műveloődési és Nevelési Bizottsága–Csíkszeredai Múzeum, Csíkszereda, 1983
 • Nagy Imre: Rajzok a Csíki Székely Múzeumban őrzött hagyatékból. Héttorony Könyvkiadó  - Csíki Székely Múzeum, 1993.
 • Szabó András: Repertoriul de documente privind biografia maestrului emerit Nagy Imre = Nagy Imre életrajzi vonatkozású dokumentumainak repertóriuma Nagy Imre érdemes művész életrajzi vonatkozású dokumentumainak repertóriuma. Muzeul Judeţean Hrghita/Muzeul Secuiesc al Ciucului-Hargita Megyei Múzeum/Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 1993.Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum. 1993.
 • Szabó András: Csíkzsögöd. Nagy Imre Képtár. Csíkszereda 1993.
 • Szabó András: A bőfény forrása. Zsögödi Nagy Imre. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2006.
 • Kurucz Istvánné György Zsuzsanna: Amikor Csíkba' megszülettem. Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2007.
 • A mi Nagy Imrénk. Válogatás Zsögödi Nagy Imre festőmúvész műveiből. Kiállítási katalógus. A kiállítás anyagát válogatta a CSSZM Nagy Imre-hagyatékából Szabó András. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2008.
 • Zsögödi Nagy Imre: Az úgy volt, hogy...- hallák-e? Följegyzések. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2012.

Online források.

Filmek:

 • Zsögödtől Zsögödig. Nagy Imre festőművészre emlékezve Rubin Stúdió, [2006]. Készült Csíkszereda Önkormányzatának megbízásából. A Rubin stúdió [Gyergyószentmiklós] filmje. 15 perc, 2006. Készítette: Berszán-Árus György, Simon Zoltán, Daczó Katalin. Szakértő: Szabó András. Online elérés: You tube
 • Dékány István: A zsögödi gazda, D&D Produkció, Budapest, 2007
 • Huszár Irma – Öllerer József:  Magyaradás/ Aranyszalagtár - Beszélgetés Nagy Imre festőművésszel. Riporter: Gazda József.  A Román Televízió Bukaresti Magyar Nyelvű Adása, 1976.

FOTÓ

Nagy Imre - 1970. Foto: Nagy P. Zoltán

EMLÉKEZETE, UTÓÉLETE

Nagy Imre nevét Csíkszeredában a művész szülőháza mellett 1973-ban felépült Nagy Imre Galéria, a festőművész hagyatékát őrző képtár, valamint utca és a Nagy Imre Általános Iskola viseli. Az iskola udvarán,a főbejárat előtt található a művész bronzból készült mellszobra, az alkotást Vetró Artúr szobrászművész készítette Kolozsváron Nagy Imre nyolcvanéves korában. 1998 májusában avatták fel a szobrot ünnepélyes keretek között.

2008-ban a Csíki Székely Múzeum Nagy Imre galériájának anyagából készült kiállítás. Nagy Imre művészi hagyatékából 60 alkotást vándorkiállítás keretében több magyarországi helyszínen is bemutattak 2008-2011 között. A kiállítás katalógusa: A mi Nagy Imrénk. Válogatás Zsögödi Nagy Imre festőmúvész műveiből. A kiállítás anyagát válogatta a CSSZM Nagy Imre-hagyatékából Szabó András. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2008.