2024. június  18., kedd, Arnold
   
SZENTES Antal Regináld
SZENTES Antal Regináld

Csíkmadéfalva, 1747 – Székelyudvarhely, 1806. június 25.

ÉLETRAJZ

Ferenc-rendi szerzetes, tanár, iskoladráma szerző.

A csíksomlyói ferences gimnáziumban a poétika és retorika tanára, majd a székelyudvarhelyi ferences rendház főnöke volt. Iskoladrámák szerzője, a híres csíksomlyói iskoladráma-előadások szervezője. Iskoladrámái közöl a Rusticus Imperans című a legjelentősebb (1780. június 13), amely Masenius egyik latin bohózatának átdolgozása magyar nyelvre. A dráma szövegét Alszeghy Zsolt irodalomtörténész jelentette meg 1913-ben a Csíksomlyói iskoladrámák című kötetben, a Régi Magyar Könyvtár sorozatban.

Másik ismert műve a Zápolya János és Bebek című dráma, amelyet Kolozsvári Pál latin nyelvű műve alapján alkalmazott a csíki viszonyokhoz. Jóízű humora, nyelvének népies zamata miatt nagyon népszerű volt.

MŰVEI

Szövegkiadás:

Csíksomlyói iskoladrámák. A Csíksomlyói Szt Ferencrendi Kolostor könyvtárának kéziratából kiadták bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták Alszeghy Zsolt és Szlávik Ferenc. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1913. (Régi Magyar Könyvtár. 83., szerk. Heinrich Gusztáv)

IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Antal Imre: Tisztesség adassék. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 1994.
  • Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. Jegyzetek: Hermann Gusztáv Mihály. A Kislexikont kiegészítette: P. Buzogány Árpád. 2. bőv., jav. kiadás.Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 2015.
  • Medgyesy S. Norbert: A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lekiségtörténeti háttere. Piliscsaba – Budapest, 2009.
Tanár ,