2024. július  25., csütörtök, Kristóf
   
NAGY András György
NAGY András György

Csíkszereda, 1905. szeptember 19. – Csíkszereda, 1982. március 2.

ÉLETRAJZ

Orvos, orvosi szakíró, közíró

Dr. Nagy András

Nagyapja Tivai Nagy Imre, testvére Nagy Borbála.

Középiskoláit szülővárosában, Debrecenben és Kolozsvárt végezte (1915-23), a bukaresti orvostudományi fakultáson doktorált 1929-ben. Sebészeti és nőgyógyászati szaktanulmányokat folytatott Szombathelyem (1929-30), majd Párizsban (1930-31). Orvosként dolgozott 1931-től Csíkszeredában, 1935-től a gyulafehérvári teológia orvosprofersszora, püspökségi orvos, 1938-45 között a csíksomlyói, majd a csíkszeredai szülészet megszervezője és vezetője.1947-től Csíkszentkirályon élt. 1964-78 között a Csík rajoni, majd a Hargita megyei Egészségügyi Nevelési Szolgálat alapítója és vezetője nyugalomba vonulásáig.

Több mint kétszáz cikket, tanulmányt írt, amelyet számos folyóirat közölt. Egészségtani középiskolai tankönyvét 1938-ban adták ki.

Erdély majd minden városában, Al- és Felcsík minden falujában mintegy 300 tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő előadást tartott főként a család- és csecsemővédelemről, az alkoholizmus- és abortuszellenes küzdelem tárgyköréből. Hivatástudatában a gyógyítás egyenértékű a népneveléssel.

Érdeklődési köréhez tartozott a gyógyfürdők kérdése. Erről tanúskodik Fürdőhelyeink című írása a Korunkban (1970) és a Hargita megye gyógytényezői (Csíkszereda, 1974) című kötetben közölt tanulmánya. Értékesek kortársairól írt megemlékezései: Bitay Árpádról és Nagy István festőművészről a Korunkban (1968) és Szemlér Ferencről a Művelődésben (1979).

Kéziratos hagyatékából Városkép és ami hozzátartozik… címmel Csíkszeredáról szóló emlékíratát a Pallas-Akadémia kiadó adta ki 1995-ben. Lapjain a második világháború előtti kisváros mindennapjai, jellegzetes alakjai, a település története, emlékezetre méltó eseményei, helyi anekdotái elevenednek meg. Lót visszanéz című önéletrajza ugyanitt jelent meg 2001-ben, a szerző fiának, Nagy Benedeknek az utószavával.

MŰVEI

Önállóan megjelent kötetek:
  • Egészségtan. A magyar tannyelvű középiskolák felső osztályai számára. Kolozsvár, 1938;
  • Jó egészséget! Kolozsvár, 1938;
  • A csecsemő gondozása. Kolozsvár, 1938, 1943;
  • Anyák iskolája (hat kiadás, 1955-77);

Posztumusz kiadások:

  • Városkép és ami hozzá tartozik... [Visszaemlékezések]. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 1996.
  • Lót visszanéz. [Önéletrajz]. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2001.

Időszaki kiadványokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások:

  • Nagy András - Málnási Géza: Hargita és Kovászna megyei gyógyfürdők. Társsszerző: Málnási Géza. In: Korunk, 1970. p. 1228-1935.
  • Hargita megye gyógyfürdőinek fejlődéstörténete. In: Hargita megye természetes gyógytényezői. Szerk. Dr. Jakab Kálmán. Csíkszereda, 1974. p. 427-437.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Antal Imre: Tisztesség adassék. Lapok a Csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium történetéből, Csíkszereda, 1994. p. 131.
  • Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés IV. (N–R). Főszerk. Dávid Gyula. Bukarest: Kriterion; Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 2002.

FOTÓ
EMLÉKEZETE, UTÓÉLETE

Nagy András születésének századik évfordulóján, 2005-ben Csíkszereda önkormányzata és családja emléktáblát helyezett el a csíkszeredai Petőfi utcában álló szülőházán.

Orvos ,