2023. október  04., szerda, Ferenc
   
BARTALIS Ágoston
BARTALIS Ágoston

Csíkkarcfalva, 1866. november 18. – Csíktaploca, 1935. január 31.

ÉLETRAJZ

Jogász, közíró, helytörténész.

Jogot végzett Kolozsváron, majd a közigazgatásban tevékenykedett Csíkvármegyében. Csíkszentmártonban és Csíkszeredában volt főszolgabíró. A Csíkmegyei Gazdasági Egylet újjászervezője, a szövetkezeti mozgalom elindítója. A székelyföldi tízesek ismertetésével elnyerte a Milleker Rezső földrajztudós (Debrecen) alapította pályadíjat.
Munkái a székely kivándorlás kérdéseivel foglalkoztak. Jelentős a Csíki Lapokban folytatásokban közölt Csík-Menaság székelyei című szociográfiai munkája, amely Budapesten 1901-ben önálló kötetben is megjelent Segítsünk a székelyeken címmel (Egyed Ákos közölte újra A megindult falu című kötetben, Bukarest, 1970), amely rámutatott az eladósodás és kivándorlás kérdéseire.
A csíki székelység alapvető kérdéseiMit adjon a város a falunak (Csíkszereda, 1931.) c. munkája ugyancsak a kivándorlás kérdéseit tárgyalja.

MŰVEI

Önálló munkái:

  • Segítsünk a székelyeken. Budapest, 1901.
  • A csíki székelység alapvető kérdései –Mit adjon a város a falunak. Csíkszereda, 1931.

Kiadások:

  • Bartalis Ágost: Csíkmenaság székelyei. In: A megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluirodalomban 1849-1914. Vál., bev. tanulmány és jegyz. Egyed Ákos. Bukarest - Kolozsvár, Kriterion, 2001.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Bukarest, Kriterion Kiadó. 1981 . I. kötet. Online változat