2023. szeptember  23., szombat, Tekla
   
BÍRÓ Sándor
BÍRÓ Sándor

Alsósófalva, 1907. április 12 -– Antibes, [Franicaország] 1975. július 6.

ÉLETRAJZ

Történész. Történeti kutatásainak előterében a XIX-XX. századi erdélyi történelem állt.

Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen, a Református Kollégiumban, egyetemet és a református teológiát Kolozsvárt és Párizsban végezte.
1932-1944 től a kolozsvári református kollégium tanára, 1937-ben teológiai magántanári képesítést szerzett a kolozsvári Református Teológián.
1942-ben summa cum laude doktori oklevelet nyert a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán román és egyetemes történelemből, illetve francia nyelvből és irodalomból tanári oklevelet szerzett.
Középiskolai tyanárként 1944 után Debrecenben, majd 1945-1951 között a budapesti Madách Imre Állami Gimnáziumban, 1951-1954 között a Zenei gimnáziumban tanított.
1954-1959 között adjunktus volt az az ELTE bölcsészeti karán, 1959-1964 között a II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Technikum tanára volt, 1961-ben megzerezte a kandidátusi tudományos fokozatot.
1964-1972 között, nyugdíjazásig az ELTE bölcsészeti karának neveléstudományi tanszékén mint adjunktus és tudományos főmunkatárs kutatott és adott elő.

Történészként a XIX- XX. századi erdélyi történelem állt kutatásai előterében. Több kötete is megjelent. A második világháború előtt cikkei és tanulmányai jelentek meg az Ifjú Erdély, Ellenzék, Kiáltó Szó, Keleti Újság és Magyar Nép hasábjain. Az Erdélyi Fiatalok (1930-1940) című folyóirat egyik alapítója és főmunkatársa volt.
A II. világháború után a Magyarországon fejtett ki történetírói munkásságot. Bălcescu Miklós a magyar és román nép összefogásáért c. tanulmánya (Bp. 1954) a román-magyar kapcsolatok kiemelkedő személyiségének örökségével foglalkozik.

MŰVEI

Fontosabb megjelent kötetei:

 • A bujdosó fejedelem. Brassó 1936; (Hasznos Könyvtár 9.)
 • Az ókor története. Kolozsvár, 1937;
 • Mátyás király. Kolozsvár, 1940; (A Magyar Nép könyvtára 63).
 • A Tribuna és a magyarországi román közvélemény. ETF 128. Kolozsvár, 1941.
 • Bălcescu Miklós a magyar és román nép összefogásáért. Budapest, 1954.
 • Oroszhegyi Józsa: Román élet c. munkáját sajtó alá rendezte. Kolozsvár,. 1942. (Erdélyi Ritkaságok 5.)

Posztumusz kötet:

 • Kisebbségben és többségben. Románok és magyarok 1867-1940. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern-München-Unterhaching, 1989. Tartalmazza Bíró Sándor műveinek válogatott bibliográfiáját; Új kiadás: Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 2002.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

 • Cseke Péter: Románok és magyarok –kisebbségben és többségben (A száz éve született Bíró Sándor emlékére) In.: Székelyföld (XI: évf. 4.) 2007. ápr. p. 97-117.
 • Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. Jegyzetek: Hermann Gusztáv Mihály. A Kislexikont kiegészítette: P. Buzogány Árpád. 2. bőv., jav. kiadás.Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 2015.
 • Mester Miklós (előszó): Bíró Sándor (1907-1975). In: Kisebbségben és többségben. Románok és magyarok 1867-1940. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern-München-Unterhaching, 1989.
 • Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Online változat