2024. július  25., csütörtök, Kristóf
   
MOLNÁR Lajos
Molnár Lajos portréja. Forrás: Boda Jenő
MOLNÁR Lajos

Csíkszereda, 1857. május 24. Csíkszereda, 1905. június 8.

ÉLETRAJZ

Jogász, újságíró, atlétikai szakíró, a magyar sportirodalom úttörője, a magyar atlétika első szakkönyvének szerkesztője.

Csíkszeredában született 1857. május 24-én. Apja Molnár József, Csík-vármegye főorvosa volt. A gimnáziumot Csíksomlyón végezte, majd a pesti egyetem jogi karára irattkozott be. Már egyetemistaként a Reform című lap szekesztője lett. Az 1875-ben megalakult Magyar Athlétikai Club (MAC) igazgató választmányának tagjaként azt a feladatot kapta, hogy szűkebb hazájában, Erdélyben is népszerűsítse az atlétikát. Molnár összegyűjtötte az atlétika széles körben való megismertetése céljából készült írásait, kiegészítette klubja alapításának történetével, alap- és viadalszabályaival és Athletika címmel kiadta (Budapest, 1875).

Ezt követően 1879-ben megjelent Athlétikai gyakorlatok című munkája, amely már igazi szakkönyvnek tekinthető, gazdagon illusztrált kötet. Művét már Csíkszeredában fejezte be, ugyanis tanulmányainak befejeztével a kormány Csíkszeredába helyezte ki az adóhivatalhoz.
Pénzügyigazgatóként is lelkiismeretes munkát végzett. Sajnos egészségügyi állapota korán megromlott és egyre rosszabbá vált. 1897-ben a pénzügyminiszter áthelyezte Székelyudvarhelyre, Csík- és Udvarhely vármegyék pénzügyi igazgatójává, pénzügyi-tanácsosi ranggal.
Tivai Nagy Imre Cirkálások című emlékiratában (1925) így emlékezett meg róla: "Szeredában a legelső korcsolyázó Molnár Lajos pénzügyigazgató volt, aki a saját telkén átfolyó patakvizével jeget csinált, s ott legelőbb egyedül korcsolyázgatott a ´70-es években."

MŰVEI

Megjegyzés: A digitalizált változatok a MEK-ben érhetők el, a Kájoni János Megyei Könyvtár gyűjteményeiben megtalálható eredeti kiadások alapján készültek.

IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Miklós József: Csíki lexikon. Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 2004.
  • Hoki a Hargita alján. A csíkszeredai jégkorongozás hetvenöt esztendeje. Szerk. Székedi Ferenc. Csíkszereda, 2004.
  • Dobos László: Székely volt a magyar sportirodalom úttörője: Molnár Lajosra emlékezünk. Krónika, 2019. április 9.