2024. július  25., csütörtök, Kristóf
   
MIHÁLY László Barna
A portré lelőhelye: Mihály László Barna: Öröktűz. Versek Csíkszereda, Vákár kny., 1928;
MIHÁLY László Barna

Csíkkarcfalva, 1905. július 19. - Csíktaploca, 1945. december 10.

ÉLETRAJZ

Költő, szerkesztő.

A csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium 1915-1916-os anykönyvében feljegyzett adatok szerint Csíkkarcfalván született, anyja özvegy Mihály Mátyásné nevelte Csíktaplocán. Itt járt elemi iskolába, az 1915-1916-oa tanévben végezte a csíkszeredai gimnázium I. osztályát az anyakönyv bejegyzése szerint. Gimnáziumi tanulmányait az V. osztály elvégzése után félbeszakította.

Az 1926-ban Csíkszeredában indított Dacia című román és magyar nyelvű „független kritikai, társadalmi és kulturális hetilap" magyar irodalmi anyagának munkatársa volt (az adat forrása a RMIL Dacia című szócikke). Verseskötetei az 1920-as évek második felétől jelentek meg. Csíkszeredában megjelent verseskötetei: A végtelen felé. Versek (1927, Szvoboda Miklós nyomdájában); Öröktűz. Versek (1928, Vákár kny.); Keleten pirkad. Versek (1930, Szvoboda Miklós kny.); Lármafa Csíkország felett. Versek (1934, Szvoboda Miklós kny.). Ez utóbbi kötet második kiadása Kolozváson jelent meg, 1940-ben vagy 1941-ben, címlapját Gáll Ferenc tervezte, aki a második világháború után Párizsban telepedett le, és korának egyik kiváló francia festője lett François Gall néven.

Mihály László Barna a csíktaplocai római katolikus plébánia halotti anyakönyve szerint Csíktaplocán halt meg 1945. december 10-én, halálát tüdőgyulladás okozta.

Mihály László Barna költő életrajzi adatainak forrása Mirk Lászlónak a Székelyföld kulturális folyóirat XIX. évf. (2015). 5. számában megjelent tanulmánya.
Mirk László tanár, újságíró kitartó kutatómunkával nyomozta ki, hogy a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szócikke két, nagyjából azonos időszakban élt költő adatait "összeboronálva" egy nem létező életrajzot hozott létre. Mihály László Barna tehát nem azonos a székelyudvarhelyi Mihály Lászlóval, aki a Tizenegyek írói csoport thetséges tagjaként indult az erdélyi magyar irodalomban.

A RMIL Mihály László Barna címszó alatt Mihály László székelyudvarhelyi költő életrajzi adatait közölte, mindkét költő publikációi közül sorol fel címeket a szócikk.
Mirk László tanulmányában Monoki István bibliográfiai adatainak alapján sorolja fel Mihály László Barna megjelent köteteit, ezeket az adatokat vettük át a szócikkhez.

MŰVEI

Verseskötetei:

 • Bíbor hajnalon. Versek. Arad, 1935;
 • Bomlik az ősz. Cluj – Kolozsvár, Tip. Victoria, 1936;
 • Búg a Bálványos. Versek, Cluj – Kolozsvár, Tribün kiadás, 1937;
 • Fenyő a hegytetőn. Versek. 2. kiad. Cluj – Kolozsvár, 1938;
 • Keleten pirkad. Versek Miercurea Ciuc – Csíkszereda, Szvoboda Miklós kny., 1930;
 • Lármafa Csíkország felett. Versek. Szvoboda Miklós kny., 1934;
 • A lélek, ha sikolt. Versek. Cluj – Kolozsvár, Tribün kiadás, 1938;
 • Öröktűz. Versek Csíkszereda, Vákár kny., 1928;
 • A végtelen felé... Versek. Csíkszereda, Szvoboda Miklós nyomdájában, 1927.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

 • Csíki olvasókönyv. Szerk.: Hermann Gusztáv Mihály, Buzogány Árpád. Csíkszereda, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Hargita Kiadóhivatal, 2009.
 • Ferencz Imre: Két költő összemosva. In.: Hargita Népe. 2007. június. 6
 • Mirk László: Két költő mindenestől összeboronálva. In: Székelyföld. 19. évf. 2015. 5. szám, 59-66.
 • Magyar könyvtermelés Romániában (1919 – 1940). Összeáll.: Monoki István. I. kötet. Könyvek és egyéb nyomtatványok. Kolozsvár – Budapest: Erdélyi Múzeum-Egyesület – Országos Széchényi Könyvtár, 1997. p. 314.

FOTÓ

Öröktűz. Versek. Csíkszereda, 1928.