2024. június  18., kedd, Arnold
   
Bibliográfia

A személyiségek adatbázisának összeállításához használt legfontosabb lexikonok, adattárak, kézikönyvek, online adatbázisok, összefoglaló helytörténeti munkák:

 • Az 50 éves Ipartestület 1884-1934. Csíkszereda, 1934.
 • Antal Imre: Tisztesség adassék. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 1994.
 • Becze Zoltán: Székelyföldi olimpiai bajnokok, csíki olimpikonok. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2013.
 • Biológiai Lexikon. 1-4. kötet. Budapest, 1975-1978.
 • Bitay Árpád: Erdély jeles katolikus papjai. Kolozsvár, 1926.
 • Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia
 • Boros Fortunát: Csíksomlyó, a kegyhely. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 1994.
 • Boros Fortunát, P. : Az erdélyi ferencrendiek. Cluj-Kolozsvár, Szent Bonaventura Ny., 1927
 • Csíki olvasókönyv. Szerk.: Hermann Gusztáv Mihály, Buzogány Árpád. Csíkszereda, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Hargita Kiadóhivatal, 2009. Online változat (pdf) : Székelyföldi honismereti olvasókönyvek: Csíki olvasókönyv. Transindex Adatbank
 • A Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság Emlékkönyve fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából. Csíkszereda, Szvoboda Miklós kny., 1908.
 • [Daczó Katalin]  > Szabó Katalin: Visszajátszás. Csíkszereda. Státus Kiadó, 2000.
 • Daczó Katalin: Jeles alcsíkiak A-D. Csíkszereda, Alutus Kiadó, 2020. (Alcsík Könyvek 1.)
 • Daczó Katalin: Jeles alcsíkiak E-G. Csíkszereda, Alutus Kiadó, 2022. (Alcsík Könyvek 2.)
 • Egyed Ákos: 1848 erdélyi magyar vezéralakjai. Marosvásárhely, 2004.
 • Encyclopaedia Hungarica. 2. Hungarian Ethnic Lexicon Foundation, Canada, 1954.
 • Endes Miklós: Csík-, Gyergó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994; Csíkszereda, Csíkszereda kiadóhivatal, 2013.
 • Erdélyi katolikus  nagyok. Szerk. Bíró Vencel, Boros Fortunát. Kolozsvár, szent Bonaventura, 1941.
 • Erdélyi Lexikon szerk. Osvát Kálmán. Nagyvárad, 1928.
 • Erdélyi magyar ki kicsoda. Nagyvárad, 2000, 2010.
 • Erdélyi Monográfia. Szerk.: Várady Aladár és Berey Géza, Gloria Kny., Satu Mare - Szatmár, 1934.
 • Erdélyi Művészet = Transyilvanian Art Quarterly. Kataszter
 • Erdélyi politikai elítéltek életrajzi adattára 1956-1965. Szerk. Dávid Gyula. Kolozsvár, Polis Könyvkiadó, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2006. Online változat: Transindex Adatbank.
 • Ferenczi Sándor: A Gyulafehérvári (Erdélyi) Főegyházmegye történeti papi névtára. Budapest-Kolozsvár, Szent István Társulat – Verbum Kiadó, 2009.
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1939-
 • Gyergyó neves emberei I. Válogatta: Bajna György és Bákai Magdolna. Városi Könyvtár és Pro Libris Könyvbarátok Egyesülete, Gyergyószentmiklós, 2008.
 • Helytörténeti évfordulók. Szereda.Origo Programmagazin különszámai. Összeáll.: Daczó Katalin. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2012, 2013, 2014.
 • Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. Jegyzetek: Hermann Gusztáv Mihály. A Kislexikont kiegészítette: P. Buzogány Árpád. 2. bőv., jav. kiadás.Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 2015.
 • Kis János, Csíki András: Kárpát-medencei magyar olimpiai érmesek. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2014.
 • Költők az árnyékos oldalról. (Kánonból kiszorult költők a 20. századi erdélyi irodalomban - antológia).  Szerk. Cseke Gábor.
 • Kortárs magyar írók kislexikona 1959-1986. Budapest, 1989.
 • Kortárs magyar művészeti lexikon. Budapest, 2001.
 • Korai magyar történeti lexikon. 9-14. század. Budapest, 1994.
 • Magyar Életrajzi Lexikon. 1-4. kötet. Budapest, 1967-1994. Online változat: MEK
 • Magyar Irodalmi Lexikon. Budapest, 1926.
 • Magyar Irodalmi Lexikon. Budapest, 1-3. kötet. 1963-1965.
 • Magyar Katolikus Lexikon. Szent István Társulat. Online változat.
 • Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 1-11. kötet. Budapest, Balassi Kiadó, 2003-2011.
 • Magyar művészek lexikona
 • Magyar Nagylexikon. 1-18. kötet. Budapest, 1993-2003.
 • Magyar néprajzi lexikon. főszerk. Ortutay Gyula Budapest : Akadémiai K., 1977-1982. Online változat.
 • Magyar színházművészeti lexikon. 1–4. Köt. Bp. 1931.
 • Magyar színháztörténeti lexikon. Főszerk.: Székely György. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. Online változat
 • Magyar Zsidó Lexikon
 • Málnási Ferenc: Irodalmi bölcsőink Hargita megyében. [Cikksorozat, megjelent a Hargita Népe 2018. évf. júliusi lapszámaiban.]
 • Marosvásárhelyi híres polgárok lexikona [Weboldal]
 • Miklós József: Csíki lexikon. Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 2004.
 • Miklósi-Sikes Csaba: Fadrusz János és az erdélyi köztéri szobrászat a 19. században. Székelyudvarhely – Sümeg, 2003.
 • Művészeti lexikon. 1-4. köt. Budapest, 1965-1968.
 • Nagy András: Lót visszanéz. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2001.
 • Nagy András: Városkép és ami hozzátartozik. Csíkszereda, Pallas Akadémia, 2006.
 • A Pallas Nagy Lexikona. 1-18. Köt. Budapest, 1893-1904. Online változat.
 • Révai Nagy Lexikona. 1-21. köt. Budapest, 1911-1935.
 • Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. 1-5. kötet. Bukarest: Kriterion, 1981-2010, EME, 2002-2010. Online változat.
 • Rugonfali Kiss István: Székely seregszemle. Debrecen, 1940.
 • Szabó Ákos – Kállai Tibor: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona, H.n., 1997.
 • Szabó Katalin [Daczó Katalin]: Visszajátszás. Csíkszereda. Státus Kiadó, 2000. Online változat: MEK
 • Száva-Tibor Sándor: Gyergyói és szépvízi magyarörmények nyomában. Csíkszereda, 2008.
 • Száva-Tibor Sándor: Székelyföldi magyarörmény családok. Csíkszereda, Alutus Kiadó, 2012.
 • Száva-Tibor Sándor: Szépvízi magyarörmények nyomában. Győr, 2003.
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1-14. kötet. Budapest, 1891-1914. Online változat
 • Szathmári Pap Károly: Erdélyi Országgyűlési arcképcsarnoka 1842. Közzétezi Murádin Jenő. Budapest, 2008.
 • A székely művelődés évszázadai. Szerk.: Balás Gábor. Budapest, Panoráma, 1998.
 • Székelyföld írásban és képben. Szerk.: Dávid József. Budapest, 1941.
 • Tivai Nagy Imre: Emlékezés régi csíkiakról. Csíkszereda, Pallas Akadémia, 1996; 2. kiad. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2009.
 • Új magyar irodalmi lexikon. 1-3. kötet. Budapest, 1994.
 • Vitos Mózes: Csíkmegyei füzetek. Csíkszereda, Györgyjakab Márton Ny., 1894. Reprint kiadás: 1-2. kötet. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2002-2003. Online változat: MEK
 • Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története. Békéscsaba, 2007.
 • Zenei lexikon. 1-3. köt. Budapest, 1965.
 • Zsidó lexikon. Budapest, 1929. (Reprint, Bp. 1978.)